Ziua de 15 august este una dintre cele mai importante sărbători mariane din calendarul latin, dacă nu poate chiar cea mai importantă. În această zi este marcată solemnitatea Ridicării cu Trupul și Sufletul la Cer a Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului. În condiții normale, în această zi ar fi avut loc unul dintre cele mai mari pelerinaje la acest sanctuar, loc de har și rugăciune de mai multe sute de ani. Și tocmai de aceea, anul acesta, în 15 august s-a celebrat și jubileul de 500 de ani de la ridicarea primei capele, o bisericuță mică situată în viile Radnei, aproximativ pe locul actualei bazilici, lăcaș despre care tradiția spune că ar fi fost zidit cu pioșenie aproximativ prin anul 1520. Jubileul din acest an este unul dublu, deoarece tot acum se aniversează și 200 de ani de la consacrarea actualului lăcaș de cult – din 1992 bazilică papală / basilica minor. Acest eveniment a avut loc în 1820, fiind celebrat de către pe atunci proaspăt numitul arhiepiscop-primat de Esztergom, Alexander Rudnay, careaflându-se pe drum dinspre Alba Iulia (până atunci el fiind Episcop în Dieceza Transilvaniei) spre Strigoniu/ Esztergom, a primit la Radna pallium-ul mitropolitan din mâna Episcopului de Cenad, Ladislau Köszeghy, delegat de Sf. Scaun în acest sens. Cu această ocazie, noul Arhiepiscop-primat a consacrat Bazilica, rămânând legat sufletește de Radna până la moartea sa. Conform dorinței sale testamentare, inima sa a fost depusă, după moarte, în biserica din Radna, într-o nișă în perete, gest care exprimă iubirea sa pentru Sfânta Fecioară Maria și sanctuarul din Radna.Anul acesta, cu respectarea normelor sanitare impuse de pandemia care încă ne marchează viața, sănătatea și funcționarea întregii societăți, la Maria-Radna, prima Sf Liturghie a fost celebrată în limba croată, în seara de 14 august, în ajunul solemnității, la ora 18.00 de Pr. Nikola Lauš, canonic al Capitlului Catedral și director al cancelariei Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara. Au participat mai ales credincioși din Lupac (Caraș-Severin) și din satele carașovene din împrejurimile Reșiței. Partea muzicală a fost asigurată de dl. Duma, organistul și cantorul aceleași parohii Lupac.
În data de 15 august, la ora 9.00, părintele Ioan Cădărean, custodele complexului monastic și al muzeului locului de pelerinaj, a celebrat o sf. Liturghie solemnă în limba maghiară, pentru credincioșii de limbă maternă maghiară, sosiți la celebrarea euharistică.
Excelența Sa Iosif Csaba Pál, Episcop diecezan de Timișoara, a celebrat în însăși ziua solemnității o Sf. Liturgie pontificală, începând cu ora 11.00, în limbile română, maghiară, germană și latină. În contextul jubileului, dar și al pelerinajului credincioșilor de limbă cehă la Maria Ciclova, a fost invitat și la Radna, Excelența Sa Antonín Basler, Episcop auxiliar de Olomouc (Cehia). Din păcate oaspetele a fost nevoit, din cauza pandemiei să își amâne vizita în Banat, pentru o dată ulterioară.
În bazilică, pe durata sf. Liturghii a fost permis accesul a doar 70 de persone, ceilalți cinstitori ai Maicii Domnului putând asculta Liturghia afară, pe platoul din față, respectiv din curtea mănăstirii. La începutul celebării euharistice solemne, E.S. Iosif Csaba Pál i-a salutat pe cei prezenți, de afară și din interior, subliniind și condițiile speciale sanitare în care au loc aceste momente, dar mai ales faptul că Radna, sanctuarul marian și Icoana Sf. Fecioare sunt locuri în care oamenii, de 500 de ani, vin cu sufletele adesea încărcate, pentru a se alina, pentru a găsi ușurare. Vin cu încredere și o tresăltare filială, bucurându-se de harurile primite.
În cadrul Liturghiei Cuvântului, prima lectură a fost citită în lb. germană de studentul teolog la Seminarul din Fulda, Branko Duma, originar din Lupac, iar lectura în limba maghiară a fost citită de doamna prof. Wolf, din parohia Timișoara IV Iosefin. Sf. Evanghelie a fost vestită de Pr. Anton Butnaru, canonic al Capitlului Catedral și paroh de Recaș (Timiș). Tot părintele Butnaru rostit în trei limbi – maghiară, germană și română – predica solemnă. În limba maghiară, părintele a explicat denumirea sărbătorii și conținutul ei, subliniind vechimea și importanța solemnității la maghiarii catolici, dar mai ales cinstirea, fervoarea acestora față de Mama noastră cerească. În limba germană, părintele a relatat și o interesantă poveste din istoria creștinilor catolici japonezi, care primind Evaghelia și credința în Crisots de la misionari, au fost ulterior grav persecutați de conaționali și autorități, tocmai pentru credința lor creștină. Ei au fost nevoiți să își păstreze credința fără să beneficieze de preoți, care fuseseră martirizați. Când, după mulți ani, li s-a permis din nou misionarilor să vină în Japonia, creștinii de aici, i-au primit și acceptat doar după ce le-au adresat câteva întrebări: dacă mărturisesc credința în Cristos și Euharistie, dacă ascultă de sf. Părinte Papa și dacă o cinstesc pe sf. Fec. Maria. Iată, că credința și atașamentul lor față de Maica lui Dumnezeu a trecut dincolo de persecuții, supraviețuind celor mai grele situații. În limba română, părintele Butnaru a devoltat și explicat aspectul co-răscumpărător al Fecioarei Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Un interesant exemplu iconografic, în acest sens, a fost menționat de predicator, care a descris icoana sf. Fecioare Maria cu Pruncul Isus și cu Sf. Ana (1605-1606), pictată de Caravaggio și aflată la Galeriile Borghese din Roma. Maria calcă capul oribilului șarpe infernal, care se zvârcolește. Isus, văzând aceasta apasă cu piciorușul său piciorul mamei, cei doi ajutându-se astfel reciproc în luptă și distrugerea răului.
Rugăciunea Credincioșilor, rostită în aceleași trei limbi de părintele Attila Ando, paroh de Sânnicolau Mare, a fost precedată și încheiată de Părintele Episcop Pál, care s-a rugat în acest moment pentru toți cei care în ultimii 500 de ani au cinstit-o aici, în Radna, pe Maica Domnului, au contribuit la păstrarea și dezvoltarea sanctuarului marian și au dat credința mai departe urmașilor. Rugăciunea a cuprins și invocația adresată lui Dumnezeu și Mariei, de a ne ajuta să devenim urmași demni ai acestor multe generații care ne-au precedat și de a fii și noi, asemenea lor, copii buni ai Maicii Domnului din Radna.
Concelebrați la Sf. Liturghie pontificală au fost: Pr. Anton Butnaru (Recaș), Pr. Attila Ando (Sânnicolau Mare), Pr. Ioan Vereș, preot paroh pensionar de Uivar, actualmente retras în Radna, Pr. László Bakó, secretar și ceremonier episcopal și Pr. Petru Muțiu (Făget și Bulci). Domnia sa și părintele Valentin Hiticaș Macedon (Lipova și Neudorf) au stat la dispoziția credincioșilor pentru sfânta Spovadă în curtea interioară a mănăstirii, cu respectarea normelor sanitare în vigoare. De la ora 13.00 părintele Petru Muțiu a mai celebrat o sf. Liturghie în limba română, așa cum face an de an, aducând cinstire sf. Măicuțe a tuturora, din Radna. De la ora 15.00, conform programului din fiecare an, preoți greco-catolici din zona Aradului au celebrat o Sf. Liturghie în rit bizantin (greco-catolică), pentru credincioșii greco-catolici cinstitori ai Sf. Fecioare Maria de la Radna.
La final, Pr. Andreas Reinholz i-a mulțumit părintelui episcop Pál pentru Sf. Liturghie și rugăciuni, anunțând credincioșilor modul de acces și evacuare al bazilicii și programul următor. Excelenț Sa, Iosif Csaba Pál, a mulțumit parohului-gazdă pentru primire, părintelui Ionuț Cădărean pentru toate aspectele organizatorice legate de primirea oaspeților, de agapa fraternă de după Liturghie, de buna desfășurare a muncii din complexul conventului, părintelui Anton Butnaru și corului său parohial pentru predică și cântul liturgic deosebit de frumos, dar și toturor credincioșilor și preoților prezenți.
Cadrul muzical a fost asigurat de corul „Laudate Dominum“ al parohiei romano-catolice din Recaș, dirijat de dl. Cosmin Pelics. La orgă a interpretat dl. Denis Moldovan, organistul și cantorul parohiei Timișoara I. Cetate. Corul a interpretat Missa Brevis Nr. 7 in C de Charles Gounod, precum și cântece în limbile română, germană, maghiară, croată și latină.
La buna desfășurare a evenimentului au contribuit voluntarii din cadrul grupului de Tineret Maltez Timișoara, elevi ai Liceului Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum“, voluntari din Radna, din Timișoara, Vinga, Slatina Timiș, Lupac, etc. Se aduc mulțumiri Jandarmeriei și Serviciului de Ambulanță din radna pentru prezență și asistența acordată.
În cadrul jubileului, Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, prin Arhiva Diecezană, în colaborare cu Asociația Filatelică din Județul Timiș, reprezentată de Marius Muntean au realizat un plic filatelic comemorativ de prima zi, cu ștampilă specială aprobată de Regia Autonomă Poșta Română, ștampilă cu care a fost ștampilată întreaga corespondență care a plecat din Oficiul de Poștă Lipova și Radna în data de 14 august 2020.

dr. Claudiu Călin
arhivist diecezan
membru al Biroului de Presă