Declarația de misiune a Congresului Euharistic Internațional de la Budapesta
1. Scopul fundamental al Congresului Euharistic Internaţional (CEI) este ca credincioşii catolici să aprofundeze şi să conştientizeze faptul că Euharistia este izvorul şi punctul culminant al vieţii Bisericii.
2. Euharistia este o „sursă de viață“. Astfel, poate fi o resursă pentru fiecare credincios ca individ, pentru comunitatea întreagă a credincioșilor și pentru societate. Scopul CEI este să facă lumină, să cerceteze și să prezinte acest lucru.
3. Sarcina CEI este de a consolida credința, cunoașterea și protecția credinței credincioșilor catolici, astfel încât la nivel individual și parohial să fie mai dedicați tradiției catolice, să își trăiască viața ca mărturisitori creștini și să transmită vestea bună întregii lumi cu un spirit misionar reînnoit. Credincioşii au un rol important în reevanghelizarea Europei. Cu ajutorul credincioșilor care au fost reînnoiți și întăriți în credința lor, CEI servește reînnoirii parohiilor. Acest proces este facilitat, pe parcursul anilor, de pregătire pe diferite niveluri de instruire, cursuri, întâlniri, exerciții spirituale, publicații, briefinguri etc. Prin urmare, Congresul este, de asemenea, un forum științific a cărui misiune este de a ajuta la cinstirea în practică a Tainei Altarului, într-un mod inteligibil și tangibil.
4. Datorită naturii sale internaționale, CEI poate vedea și prezenta problemele actuale ale Bisericii și societății maghiare într-un context internațional. El dorește să reînnoiască societatea prin experiența internațională. Este important să se poată răspândi valorile creștine maghiare la nivel internațional. Aici ne referim la valori bisericeşti, spirituale, istorice, culturale, artistice, naţionale,etc.
5. Obiectivele CEI includ şi căutarea „valorilor specifice catolice și maghiare“ și comunicarea lor în limba de astăzi: muzică bisericească, artă bisericească, liturgie etc.
6. Euharistia este Pâinea Vieții, deci sarcina CEI este tangibilă pe nivel orizontal: trebuie să facă parte integrantă din programele sociale, caritabile și deschiderea către săraci.
7. CEI oferă o oportunitate de a promova dialogul și o mai bună înțelegere între diferitele confesiuni sau chiar cu alte religii. Poate oferi un loc de cooperare comună, socială, caritabilă.
8. Unul dintre obiectivele CEI este – conform învăţăturilor lui Isus – ca mărturisirea noastră catolică să dospească în societatea maghiară și, deși suntem întăriți în această identitate, dorim să fim plămadă „euharistică“ între oameni și confesiuni.
9. CEI dorește să-l slăvească (glorifice), să-l sărbătorească, să-l prezinte și să-l aducă pe Cristos care trăiește printre noi, în Taina Altarului, tuturor oamenilor de bună credinţă.

(Sursa: www.iec2020.hu)