De mai mulți ani, în Miercurea Cenușii, prima zi a Postului Mare, angajații Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara participă la o zi de reculegere spirituală. În acest an, la programul spiritual au fost invitați de asemenea angajații și colaboratorii parohiilor. La această învitație au răspuns prin prezență parohiile din Lugoj, Jimbolia, Arad-Centru, Arad-Șega, Reșița, Timișoara I Cetate, Timișoara II Fabric, Timișoara IV Iosefin. Ziua de reculegere a avut loc în sala mare a Centrului Diecezan de Tineret, și s-a încheiat cu o Sf. Liturghie celebrată de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, în biserica parohială Sf. Ecaterina din Timișoara-Cetate. În programul zilei figurau două prelegeri intitulate: A fi în misiunea lui Cristos, discuții în grupuri mici, iar doamna Adriana Formenti, membră a Mişcării Ecleziale Carmelitane și doamna Andreea Ișfan, aparținând de Calea Neocatecumenală, au dat mărturie, împărtășind cu cei prezenți impresiile, experiențele și gândurile lor legate de misiune, viața familială, credința trăită în fiecare zi.
În cuvântul său introductiv, Episcopul Diecezan i-a salutat pe cei prezenți. În continuare, reprezentantele Institutului Secular al Surorilor Mariane Schönstatt și Congregația Surorilor Providenței au ținut câte o meditație despre misiune.
Sr. Beáta-Mária Horváth, soră mariană de Schönstatt, a prezentat misiunea Sanctuarului pelerin de la Schönstatt. „Campania Maicii Pelerine de Schönstatt a fost inițiată de diaconul Joao Luiz Pozzobon și constă în căutare de aliați pentru misiunea Sf. Fecioare Maria în lume, dorința de a răspândi legământul de iubire și de a extinde și îmbogăți Schönstatt-ul printr-o amplă mișcare populară de pelerinaj. Scopul este de a evangheliza familiile”, a menționat Sr. Beáta-Mária.
Sr. Monica Bogdănel, din partea Congregației Surorile Providenţei, a vorbit despre fondarea acestei congregații de către Sfântul Alois Scrosoppi, preot care s-a născut, a trăit şi a murit la Udine (Italia). Pr. Alois și-a dedicat viața și activitatea Casei Părăsitelor din Udine, un cămin pentru fete orfane şi Congregaţiei Surorile Providenţei, dorind să devină, cum a formulat el însuși, „o copie fidelă a lui Cristos”. „Scopul misiunii este să ne ajutăm să devenim sfinți, iar misionarul este caracterizat prin bucurie spirituală, care privește cu ochii carității și ai umilinței, iar inima este înflăcărată de zel”, a subliniat Sr. Monica.
„În Postul Mare să cerem de la Dumnezeu să schimbe ceva în viața noastră. Să facem un pas concret pe care să-l exersăm pe tot parcursul Postului Mare.”, a fost îndemnul Excelenței Sale Iosif Csaba Pál episcop diecezan în cadrul Sf. Liturghii celebrate la încheierea programului, Păstorul Diecezei încurajându-i pe cei prezenți ca să dăruirască „o față senină semenilor, deoarece un zâmbet sincer nu costă nimic”.
În cadrul Sf. Liturghii Episcopul Diecezan a binecuvântat cenuşa, care a fost apoi presărată pe fruntea credincioşilor, ca semn al pocăinţei şi întoarcerii de la păcat: „Să-L rugăm cu stăruință pe Dumnezeu Tatăl să binecuvânteze cu belșugul harului Său această cenusă pe care ne-o punem pe cap în semn de pocăinţă. Dumnezeule, care te înduri de cel smerit şi te împaci cu cel care face pocăinţă, pleacă-ţi urechea cu bunătate la rugăciunile noastre şi revarsă, binevoitor, harul binecuvântării tale asupra slujitorilor tăi care vor primi cenuşa; dăruieşte-le ca, străbătând cu fidelitate calea celor patruzeci de zile de post, să se învrednicească a ajunge cu suflet purificat la celebrarea misterului pascal al Fiului tău.”
Ziua de reculegere spirituală s-a încheiat cu o agapă frățească în parohia Timișoara I Cetate.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara