Cu profundă tristețe, dar și cu o vie speranță în Învierea cea de pe urmă, aducem la cunoștința tuturora trecerea la Casa Tatălui Ceresc a Părintelui FRANZ  STEMPER Consilier Spiritual, Paroh Emerit
Născut la 23 mai 1938 în Timișoara-Mehala, din părinții Johann Stemper și Katharina născută Eisele, tânărul Franz Stemper a urmat și a absolvit studiile universitare în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia, fiind sfințit preot la 31 mai 1962 de către Servitorul lui Dumnezeu, episcopul Áron Márton, în Catedrala Sf. Mihail din Alba Iulia.
Inițial, Franz Stemper a făcut parte din Ordinul Salvatorian, în care a fost primit la 12 septembrie 1955, rămânând ulterior ca preot diecezan în cadrul Episcopiei de Timișoara.

Părintele Franz Stemper a activat în parohiile:
01.02.1963 – 01.10.1984        în Timișoara II. Fabric, în calitate de capelan
A emigrat în Republica Federală Germania la 3 octombrie 1984, din motive medicale, cu permisiunea Ordinarius-ului de atunci, Msgr. Konrad Kernweiss.
Din toamna anului 1985 a preluat spre păstorire, în calitate de administrator parohial, Parohia Lisberg cu filiala Walsdorf din Arhidieceza de Bamberg, pe care a condus-o timp de trei decenii, până la retragerea sa din activitatea pastorală.
Părintele Stemper a obținut excardinarea din clerul Diecezei de Timișoara la 20 martie 1998 de la episcopul de pie memorie Sebastian Kräuter, fiind definitiv primit în clerul
Arhidiecezei de Bamberg. Cu această ocazie i s-a conferit numirea de paroh al comunității din Linsberg. Devenit cetățean de onoare al acestei localități, părintele Franz Stemper, consilier spiritual, paroh emerit, și-a sărbătorit la 16 iunie 2022 jubileul preoțesc de diamant, la șaizeci de ani de slujire sacerdotală.
A adormit în Domnul luni, 30 ianuarie 2023.
Requiem-ul pentru odihna veșnică a Pr. Stemper va fi celebrat sâmbătă, 4 februarie 2023 la ora 10.30 în biserica St. Trinitatis – Preasfânta Treime din Lisberg.
Înmormântarea va avea loc în aceiași zi, după Requiem, în cimitirul din Lisberg.

Bunul Dumnezeu să-l facă părtaș de răsplata Sa în Patria Cerească!
O D I H N E A S C Ă – S E   Î N   P A C E !

(Foto: https://trauer.infranken.de)