Frumoasa pictură de pe altarul principal al bisericii romano-catolice din Buziaș o înfățișează pe Sf. Fecioară Maria înconjurată de îngeri, purtându-L în brațe pe Pruncul Isus. Acest tablou a fost așezat pe altarul principal deoarece biserica și întreaga comunitate catolică din acest oraș a fost pusă sub ocrotirea Maicii Domnului, cu prilejul sărbătorii Sf. Nume al Sf. Fecioare Maria. În acest an membrii comunității au sărbătorit hramul duminică, 4 septembrie, Sf. Liturghie solemnă fiind celebrată la ora 10.00 de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan.
Păstorul a fost întâmpinat de Pr. Eugen Vodila, parohul locului, care în cuvântul de salut a subliniat: „Credincioșii îl primesc întotdeauna cu bucurie pe păstorul diecezei, deoarece prin prezența Excelenței Sale ei primesc un impuls ca să meargă mai departe în ciuda greutăților acestor timpuri.” Totodată părintele paroh i-a salutat și pe copiii și tinerii prezenți, îmbrăcați în port popular, o parte dintre ei aparținând confesiunii ortodoxe, care în această zi au ales să sărbătorească împreună cu comunitatea romano-catolică. După cum a spus una dintre coordonatoare, pregătirea copiilor pentru această manifestare a început încă din luna iulie. La Sf. Liturghie a fost prezent dl. deputat Ovidiu Ganț, reprezentantul Forumului Democrat German din România (FDGR) în Parlamentul României, dr. Johann Fernbach, președintele Forumului Democrat al Germanilor din Banat și dna Eda-Ioana Kurz, președinta Forumul Democrat al Germanilor din Buziaș, cea care a organizat în mare parte această festivitate. La Sf. Liturghie a concelebrat pr. Josef Gander, sosit ca oaspete din Elveția. Partea muzicală a Sf. Liturghii a fost asigurată de corul bisericii, iar la orgă a cântat dl. Róbert Bajkai-Fábián, organistul Catedralei Sf. Gheorghe din Timișoara.
În omilia sa Episcopul Diecezan a meditat asupra a trei puncte: a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc, a purta crucea și decizia de a-L urma pe Dumnezeu. – „Întâlnirea cu Cristos este esențială în viață. Iubiți frați și surori în Cristos, care astăzi ați venit aici – și a fost așa de frumos – acum ați venit prin oraș, cu muzică, cu bucurie, îmbrăcați în port popular, această sărbătoare a devenit așa de frumoasă prin prezența voastră. Și această sărbătoare ne invită ca nu doar o zi să fim bucuroși, fericiți, ci în fiecare zi. Să fim oameni care au o viață demnă, care sunt mândri că ei aparțin de Isus Cristos și Îl urmează în viața de zi cu zi. Astăzi să cerem în această biserică acest har – a spus Păstorul Diecezei.
La sfârșitul Sf. Liturghii Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan a binecuvântat pomul de Kirchweih, constituit de o frumoasă ramură de rozmarin bine mirositor, după care copiii și tinerii îmbrăcați în frumoasele porturi populare au prezentat un scurt moment de dansuri, în fața bisericii, fiind acompaniați de fanfara „Banater Musikanten“ din Timișoara. În final cei prezenți s-au deplasat la cele două biserici ortodoxe, unde au fost întâmpinați de Pr. paroh Mircea Maier și Pr. paroh Sergiu-Marian Zaharia. În fața celor două bisericii toți participanții au primit binecuvântarea preoților ortodocși și Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, episcop diecezan.
Datorită bunei colaborări și a implicării în organizare a autorităților locale și comunităților diferitelor confesiuni religioase, sărbătoarea hramului bisericii romano-catolice din Buziaș a devenit sărbătoarea orașului, mulți dintre credincioșii prezenți  salutând cu bucurie reînvierea acestor frumoase tradiții.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara