În perioada 9-12 iunie 2021 pe platforma Zoom a avut loc o întâlnire internațională în colaborare cu membrii Dicasteriului pentru Laici, Familie şi Viaţă având ca temă anul special pastoral „Familia Amoris Laetitia“. La acest eveniment din partea Diecezei de Timișoara a participat Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan, responsabil pentru pastorația familiilor din cadrul Conferinței Episcopilor din România. În cele ce urmează, publicăm relatarea Excelenței Sale despre acest eveniment.
În perioada 9-12 iunie, am participat la un webinar internațional pe platforma zoom organizat de Dicasteriul pentru Laici, Familie și Viață având ca temă „În ce punct suntem cu Amoris Laetitia? Strategii de aplicare a exortației papei Francisc” – o reflecție despre prezentul și viitorul pastorației familiilor.
Deschiderea a fost făcută de către cardinalul Kevin Farrell care a reamintit cum Papa nu obosește în reînnoirea pastorației Bisericii prin încurajarea implicării laicilor, prin stilul sinodal, popular și nu elitist, caracterul misionar, logica însoțirii și primirii fiecărei persoane singure.
Punctul culminant al zilei  a fost bineînțeles videomesajul Papei adresat participantilor la forum.
Pr. secretar al Dicasteriului, Alexandre Awi Melo a prezentat o analiză detaliată a difuzării exortației în lume, cum se aplică în unele țări, căror inițiative le-a dat naștere și ce dificultăți întâmpină în punerea în practică.
Subsecretarul Dicasteriului Gabriella Gambino a insistat în prezentarea ei asupra oportunității unui itinerariu amplu, pentru a permite logodnicilor să trăiască în mod conștient sacramentul căsătoriei, pregătirea „îndepărtată”, care începe din copilărie, apoi în tinerețe continuă cu pregătirea apropiată și cea imediată, precum și însoțirea cuplurilor în primii ani de căsnicie. Nucleul întregului itinerariu este redescoperirea credinței, convertirea și discernământul personal și de cuplu. A fost accentuată și importanța formatorilor (perechile de căsătoriți, preoții și, în general operatorii pastorali), nu atât în transmiterea de informații, cât mai ales în ce privește ajutorul și însotirea familiilor tinere.
Ultima intervenție a fost cea a unei familii din Spania care au prezentat proiectul lor născut după publicarea exortației și care presupune un parcurs de pregătire de doi ani, în care protagoniștii sunt chiar logodnicii.
A doua zi a fost dedicată formării însoțitorilor și educației copiilor. Au fost prelegeri si mărturii ale mai multor familii și mișcări care au în centrul atenției lor grija pentru familie: Witness to love (USA), Escuela de Familias (Spania), Mișcarea Schönstatt (Germania), Goodlove Foundation, familii din Italia, Chile, Spania și Mexic.
In discuțiile finale s-a întărit ideea de a împărtăși bunele practici și prietenia între familii și între preoți și laici.
A treia zi a fost deschisă de intervenția părintelui Renzo Bonetti cu o reflecție despre spiritualitatea conjugală. A trăi căsătoria în Duhul Sfânt înseamnă a iubi așa cum Cristos iubește; construită zi de zi prin gesturi cotidiene în care se poate experimenta prezența mistică a lui Isus înviat, cultivată prin ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, spovadă, Sf. Liturghie și rugăciune. Au urmat două mărturii-una din Brazilia, una din Singapore, din ECC=Encontro de Casais com Cristo, respectiv Mișcarea Worldwide Marriage Encounter.
După o scurtă discuție între participanți, au urmat alte mărturii despre misionaritatea familiilor, din Franța și Columbia.
In dezbaterea finală a zilei s-a adus în discuție și rolul văduvilor și al părinților singuri în misionaritate, și cum ar putea fi reînviate proiectele pastorale în parohiile și diecezele unde se pare că nu este un interes particulare pentru familii.
Prima parte a ultimei zile a avut ca temă Fragilitatea familiei și a început cu prezentarea arhiepiscopului Victor Fernandez „A însoți, a discerne și a integra fragilitatea” – o analiză asupra capitolului VIII din Amoris Laetitia, cu aprofundarea celor două capitole centrale dedicate iubirii, pentru a stimula „creșterea și consolidarea iubirii sub impulsul harului”.
Ultima sesiune a început cu prezentarea diverselor inițiative ale anului Amoris Laetitia, printre care Prima Zi Mondială a Bunicilor și persoanelor în vârstă” pare cea mai interesantă; s-a insistat ca în fiecare dieceză și parohie, în data de 25 iulie, să fie dedicată o sf. Liturghie bunicilor, persoanelor vârstnice, la care sa fie prezenți atât vârstnicii, cât și tinerii.
Cardinalul Farrell a prezentat concluziile forumului:
-familiile au nevoie să descopere că, împreună cu sacramentul căsătoriei, au primit și o misiune: să conlucreze cu preoții în pastorația familiilor;
-este nevoie de o formare adecvată și prioritară a preoților, diaconilor, persoanelor consacrate, cateheților și a altor operatori pastorali;
-soții formați pot fi, la rândul lor, implicați în însoțirea altor familii și să ajungă la toate persoanele în mediul în care trăiesc;
-o atenție deosebită trebuie acordată familiilor în criză, în dificultate, celor separați, divorțați, abandonați, copiilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități,  celor care sunt departe de Biserică.
O rețea de lucru comună, idee vehiculată și în dezbaterea concluzivă, va permite împărtășirea de idei, proiecte, pentru o eficiența sporită în strădania de a ajunge la cât mai multe familii din lume.(sursa: www.laityfamilylife.va)
Spre sfârșitul lunii iunie Dicasterul va prezenta printr-o conferință de presă programul și modalitatea de participare la a X-lea Întâlnire Mondială a Familiilor, care va avea loc între 22-26 iunie 2022.

Timișoara, 16 iunie 2021.

+Pal Iosif-Csaba
Responsabil pentru Comisia pentru familie

Sursă imagine: www.laityfamilylife.va