Între 3-5 septembrie a.c. Aula Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara, împreună cu birourile pastorale (familii, adulți și tineret), biroul media și doi arhidecani ai diecezei au pornit la Domaszék, lângă Seghedin, pentru a se gândi împreună, pentru a pune ca la cap programul pastoral pentru anul viitor, întreaga echipă fiind condusă de episcopul diecezan Iosif Csaba Pál.  

În introducerea sa E. S. Iosif Csaba Pál a făcut referire la importanța managerului și a celor care sunt coordonați de un manager. Episcopul a precizat că scopul întâlnirii este ca cele patru grupuri să se gândească și să lucreze într-o comunitate. „Nu trebuie să ne despărțim de realitate: Isus Cristos a întemeiat Biserica, ea fiind condusă de Duhul Sfânt. Asta trebuie să văd în echipa mea, în parohia mea, în decanatul meu. Este important pentru mine să trăiesc credința în Isus Cristos, care trebuie să fie cea mai mare credință pe care mă străduiesc să o păstrez și să o mărturisesc. ”- a afirmat episcopul.

La începutul întâlnirii participanții au făcut o retrospectivă a ultimul an, dorind să vadă ce a fost bun și ce nu, astfel încât să poată planifica și înnoi lucrurile care erau deja învechite. Participanții au fost încântați să participe la programele comune, iar cooperarea și schimbul de experiență au fost utile. A existat și o sesiune de pregătire, deoarece a doua zi grupul s-a întâlnit cu coordonatorul Biroului Pastoral din Szeged, părintele Lajos Kondé, vicar diecezan pentru probleme pastorale, și colegii săi, care și-au împărtășit experiențele, au prezentat activitățile lor, au vorbit despre ce proiecte au organizat și chiar și despre ceea ce era mai puțin atractiv.

În cadrul programului de după-amiază, toate cele patru grupuri s-au gândit împreună și au răspuns la întrebarea despre ce vor să facă în acest nou an pastoral pentru a gândi și a trăi tot mai mult în comunitate și pentru a sugera programe și idei noi în aces sens. Răspunsurile au fost constructive și instructive pentru fiecare grup, timp în care participanții s-au consolidat în credință.  

Cei prezenți au decis să continue să acorde atenție și să se sprijine reciproc în munca lor. Programele au contribuit la dezvoltarea spirituală și profesională reciprocă și în beneficiul publicului țintă.

Cele patru grupuri reunite au decis ca anul pastoral viitor, să stea sub motto-ul: „Toți suntem o singură pâine, pentru că toți am primit o singură pâine” (cf. 1 Cor 10,17), sub care să meargă împreună, ca o întreagă echipă, cu deviza Evangheliei.

Întâlnirea a fost închisă cu feedback și o rugăciune comună, în care participanții au cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru anul pastoral care urmează, precum și pentru planurile hotărâte pe viitor.

Biroul de presă al Diecezei de Timișoara