În urmă cu doi ani, în vara anului 2019, site-ul web al Diecezei de Timișoara relata despre faptul că profesoara Ilona Iakab, pe atunci director al Liceului Romano-Catolic Gerhardinum din Timișoara și Pr. Zoltán Kocsik, pe atunci director adjunct al acestei școli s-au alăturat Fraternității Piariste Maghiare prin depunerea, pe un an, a făgăduințelor că vor trăi și activa în conformitate cu carisma piaristă, cu spiritualitatea și principiile pedagogice ale Sf. Iosif de Calasanz.
Reînnoirea făgăduințelor celor doi membri din Timișoara a avut loc duminică, 3 octombrie a.c. în cadrul Sf. Liturghii de la ora 11.30, în biserica Piaristă din Timișoara. Celebrantul principal al Sf. Liturghii a fost P. Zsolt Czeglédi, călugăr piarist din Budapesta; au concelebrat P. Lehel Molnár, delegatul Ordinului Piarist în România și Pr. Zoltán Kocsik, rectorul bisericii piariste din Timișoara. La eveniment au fost prezenți d-na Aliz Nedelkovics, director al Gimnaziului Piarist „Dugonics András“ din Seghedin și Gellért Turi candidat piarist.
După cum Pr. Zoltán Kocsik rectorul bisericii a subliniat în cuvântul său de salut, pentru organizarea acestui eveniment nu întâmplător au ales data de 3 octombrie, deoarece în această zi Biserica Catolică locală îl comemorează pe episcopul Constantin Ignațiu Bogdánffy, fost absolvent al Liceului Piarist de odinioară din Timișoara, care a murit în închisorile comuniste și a fost beatificat în anul 2010 la Oradea.
În omilia sa P. Zsolt Czeglédi și-a împărtășit credincioșilor gândurile sale în legătură cu Evanghelia acestei zile și a spus: „Viziunea de bază a Sf. Iosif de Calasanz, întemeietorul Ordinului Piarist, a fost de a sluji cu iubire dezvoltarea în întregime a vieții tinerilor. Slujirea vieții în întregimea sa: aceasta este misiunea piaristă. Acestui fapt ne dedicăm activitatea, aceasta este vocația noastră. Să ne rugăm în această Sf. Liturghie în special pentru Ilona și Pr. Zoltán, care prin această făgăduință își asumă angajamentul să trăiască și să activeze în spiritul piarist. Totodată să ne rugăm pentru toți cei care slujesc și lucrează în educație: profesori, cadre didactice, pedagogi, educatoare.“
La sfârșitul Sf. Liturghii membrii prezenți ai Fraternității Piariste Maghiare i-au felicitat pe d-na director adjunct Iakab Ilona și pe Pr. Zoltán Kocsik, directorul Liceului Romano-Catolic Gerhardinum, cei doi, la rândul lor, mulțumindu-le pentru posibilitatea de a se alătura acestei fraternități.
Fraternitatea Ordinului Piarist a fost fondată în 1988 de către superiorul generalul Josep María Balcells. Fraternitatea este totalitatea credincioșilor creștini care se alcătuiesc într-o comunitate pentru a trăi carisma piaristă (spiritualitate, misiune și viață) în comunități mici, fiecare după propria vocație laică, monahală sau preoțească.

Biroul de presă al Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara