Miercuri, 28 august 2019, la ora 12.00, în cadrul Ordinariatului Episcopal al Diecezei Romano-Catolice de Timişoara, a avut loc un dineu oferit în onoarea Excelenţei Sale dr. h.c. Martin Roos, episcop emerit de Timişoara, la aniversarea a 20 de ani de la consacrarea sa episcopală în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala Romano-Catolica din Timişoara. Au fost prezenţi E.S. Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara şi E.S. László Böcskei, episcop de Oradea, amândoi rostind câte o alocuţiune cu ocazia acestei aniversări. Preoţi, călugăriţe şi călugări din congregaţiile existente în Dieceza de Timişoara, dar și angajaţii ordinariatului episcopal au luat şi ei parte la acest moment festiv şi totodată emoţionant. Din partea Asociaţiei Adam Müller Guttenbrunn a fost prezent dl. Helmut Weinschrott, iar din partea Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Uniunea Sovietică a participat dl. Ignaz Bernhardt Fischer.
Părintele episcop Iosif Csaba Pál i-a înmânat jubilantului, încă de la începutul dineului, un coş cu 21 de trandafiri, dintre care 20 albi şi unul galben, enumerând punctual 20 de elemente din episcopatul antecesorului său, pentru care preoţii, credincioşii şi actualul episcop doresc acum să îi mulţumească, trandafirul galben fiind un simbol totalizator al tuturor celorlalte lucruri pentru se cuvine a i se aduce mulţumire, dar care nu au putut fi enumerate în acest context. Discursul rostit în trei limbi de către părintele episcop Iosif Csaba Pál (germană, maghiară, română), a cuprins în încheiere şi mulţumirile personale ale noului păstor al diecezei, pentru munca şi sprijinul moral şi efectiv din acest an, scurs de la retragerea episcopului Roos, care a ştiut să fie alături de succesorul său, dând tuturor exemplu de hărnicie, muncă temeinică şi perseverenţă.
Părintele episcop László Böcskei a evocat aspecte din viaţa părintelui episcop Martin Roos, de dinaintea consacrării episcopale, începând cu anii de seminar, începuţi la Alba Iulia, continuând cu activitatea de la Stimpfach, în Dieceza de Rottenburg-Stuttgart/ Germania şi cu ziua numirii întru episcop (24 iunie 1999), care a coincis cu trecerea în veşnicie a tatălui atunci nou-numitului păstor. Aspectul sacrificiului pentru munca pastorală, pentru dieceză şi pentru cler a fost dominanta evocată de părintele episcop Böcskei.
Urmând celor doi vorbitori, episcopul emerit Martin Roos a evocat un exemplu tragic, marcant, al unui tânăr, imobilizat la pat, pe care l-a cunoscut în timpul vizitelor sale canonice. Bolnavii, bătrânii, dar şi toţi credincioşii întâlniţi, care le stau alături preoţilor în parohii, sunt mereu în rugăciunile sale, fiind astfel şi pe mai departe prezenţi în sufletul său. În încheiere, le-a mulţumit celor doi fii spirituali ai săi – actualul episcop de Timişoara şi cel de Oradea – pentru gândurile lor şi pentru momentul festiv organziat cu această ocazie.
Episcopul emerit Martin Roos s-a născut la 17 octombrie 1942, a fost consacrat ca păstor al Diecezei de Timişoara (fiind al treilea care a purtat acest titlu, după Augustin Pacha şi Sebastian Kräuter) acum două decenii, în 28 august 1999 în ziua sf. Augustin, de către nunţiul apostolic de atunci, dr. Jean-Claude Perisset, arhiepiscop titular de Iustiniana Prima, dr. Gyulay Endre, episcop de Szeged-Csanád şi Johannes Kreidler, episcop auxiliar de Rottenburg-Stuttgart, titular de Edistiana. La rândul său a sfinţit 32 de preoţi, a consacrat doi episcopi, a sfinţit capele şi biserici, sub conducerea sa fiind restaurat complexul Maria-Radna şi s-a iniţiat restaurarea Domului Sf. Gheorghe, Catedrala Romano-Catolică din Timişoara. Este autorul mai multor volume legate de istoria Dieceze de Cenad / Timişoara, despre Maria Radna, Sf. Gerhard şi istoria Banatului.
Text & Foto: Claudiu Călin