În cursul săptămânii trecute, un harnic grup de credincioși din parohia romano-catolică Sântana a început pregătirea bisericii lor parohiale pentru demararea fazei pregătitoare a lucrărilor de renovare a interiorului lăcașului de cult închinat Sfintei Ana din această localitate. Altarele bisericii, cel principal, ca și cele laterale, statui, picturi, scaune de spovadă, diverse obiecte de cult, au fost acoperite pentru a fi protejate de praf. La „operațiune“ au participat voluntari, credincioși din comunitate, cărora Casa Domnului le este un reper sufletesc important.
În cele ce urmează, tencuiala veche și, în destule locuri deteriorată, va fi înlăturată, pereții fiind lăsați o perioadă de timp pentru a se usca, înainte de a se aplica o tencuială nouă. Umezeala din sol, este absorbită pe orizontală de fundație, de unde se transmite pe verticala la pereții masivi din cărămidă afectând atât tencuiala, cât și finisajele interioare și pe cele exterioare. Lucrările sunt realizate de zidari din localitate, în colaborare cu parohia, comitetul parohial și comunitatea.
Lucrările sunt finanțate de către Asociația de Ajutorare a Bisericii Sf. Ana din Sântana, organizație care se bucură de sprijinul credincioșilor din această localitate emigrați în Germania, dar și a unor binefăcători solidari cu catolicii sântăneni. Le mulțumim tuturora, din suflet!
Informații primite din partea d-nei Marianne Hellstern, organistă și secretară al parohiei Sântana.

Foto: Marianne Hellstern