Binecuvântat este Domnul,
Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat
poporul său,
şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
precum a promis prin gura sfinţilor
săi profeţi *
care au fost în vechime.
Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.
Astfel îşi arată îndurarea faţă de
părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său
cel sfânt.
De jurământul pe care l-a făcut lui
Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
ca, eliberaţi din mâna duşmanilor
noştri, *
să-i slujim fără teamă,
în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.
Iar tu, copile, profet al Celui
Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului
să pregăteşti căile sale,
pentru a da poporului său cunoştinţa
mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
prin iubirea îndurătoare a
Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, cel care răsare
din înălţime
ca să lumineze pe cei care se află în
întuneric
şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.
Slavă Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum şi pururi
şi în vecii vecilor. Amin.