Sâmbătă, 8 octombrie 2022, cu începere de la ora 16.00, a avut loc la Dognecea, în cadrul Decadei Culturii Germane în Banatul Montan și la inițiativa Forumului Democrat al Germanilor din localitate, serbarea celor 300 de ani de la stabilirea germanilor, renașterea la viață a localității și deschiderea minelor și cuptoarelor metalurgice locale.  Festivitatea a început cu un moment inaugural în curtea sediului Forumului Democrat al Germanilor din Dognecea și cu primirea oaspeților de la Böheimkirchen (Austria), Timișoara, Reșița și Oțelu Roșu. Au luat cuvântul dl. Erwin Josef Țigla, președintele Forumului Democrat German din Banatul Montan/Reșița, dl. dr. Johann Fernbach, președintele Forumului Democrat al Germanilor din Banat, un delegat al Parohiei Böheimkirchen, înfrățită cu comunitatea romano-catolică din Dognecea, dl. Lothar Nikolaus, președintele Forumului Democrat al Germanilor din Dognecea și nu în ultimul rând domnul primar Remus Rof. A urmat vizitarea Muzeului Mineritului și Pompierilor din Dognecea, amenajat și inaugurat deja în 14 august a.c. la sediul Forumului German din localitate de către dl. Lothar Nikolaus, președintele filialei locale, dl. Klaus Mihnea și d-na Geta Drugarin. Oaspeții au putut admira obiecte de valoare istorică și  spirituală, din trecutul mineritului, industriei, administrației, vieții comunitare, dar și  credinței creștine catolice din Dognecea. De aici, toți oaspeții prezenți, cu steagurile minerilor și pompierilor locali în frunte, cu reprezentările sf. Florian și sf. Barbara, s-au deplasat  la Biserica romano-catolică, unde au fost întâmpinați de Pr. Franz Ebenspanger, care a condus un moment de rugăciune, a rostit o predică și a binecuvântat monumentul jubiliar nou ridicat. Acesta a fost realizat în curtea bisericii romano-catolice de Lothar Nikolaus, Klaus Mihnea și Dorin Dragomir, și marchează 300 de ani de prezență a minerilor și metalurgiștilor catolici germani în localitate. Părintele Ebenspanger a predicat în română și germană, amintind munca grea a primilor coloniști, care printre primele lucruri construite, au zidit o casă a lui Dumnezeu, o biserică unde să participe la sf. Liturghie, la Sacramente, unde sa își boteze copii și să încheie căsătorii înaintea lui Dumnezeu. Pentru ei avem îndemnul să ne rugăm, să îi încredințăm Tatălui Ceresc, căci în vremuri și condiții grele au muncit cu jertfe și iubire pentru a ne transmite credința creștină până azi. La acest moment,  delegația din Böheimkirchen a înmânat părintelui Ebenspanger un dar spiritual: un Liturghier nou, în limba germană,  pentru biserica din Dognecea. Dl. Țigla a înmânat inițiatorilor muzeului și monumentului câte o plachetă. După fotografia de grup, la ora 17.00 a urmat un program cultural la Căminul Cultural local cu invitații din Reșița și Timișoara: Ansamblul de dansuri populare germane „Enzian”, Corul „Franz Stürmer”, Grupul muzical „Intermezzo” și Marianne & Petru Chirilovici, toți din Reșița. Dl. Țigla a prezentat cu această ocazie plicul filatelic și stampila specială, cu care a fost ștampilată în data de 7 octombrie,  o zi înainte de sărbătorirea jubileului toată corespondența din oficiile de Poștă din Dognecea și Bocșa, respectiv a înmânat părintelui Ebenspanger și oaspeților câte un plic filatelic jubiliar. La final, oaspeții au fost invitați la sediul Forumului, la cină și la o reuniune veselă.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara