În cadrul proiectului Rómer Fóris, Fundația Teleki László din Ungaria a contribuit cu 9 milioane HUF, adică 123.901 lei la renovarea bisericii Ordinului Piarist din Timișoara. Conform deciziei fundației din 2019, au făcut posibilă renovarea intrării în subsol (pivniță) aflată în curtea bisericii și rezolvarea problemelor statice ale turnului din partea stângă a bisericii.
Lucrările de renovare s-au derulat în trei etape. În prima fază a fost demolată intrarea în pivniță, a fost desfăcută pardoseala din mozaic de pe coridorul de lângă turnul din stânga și au fost demolată parțial planșeele din bolțile mici, de cărămidă. În a doua etapă a fost reconstruită, conform cu originalul, intrarea în pivniță aflată în grădina bisericii, lucrări de zidărie la bolți, reparația podelei pivniței aflată sub coridorul de lângă turnul din stânga și eliminată sursa problemei statice. În cea de-a treia fază a renovărilor vor fi tencuite și zugrăvite pereții intrării în subsol, va fi realizată și instalată noua ușă, respectiv va fi returnată pardoseala din mozaic în coridorul de lângă turn. Pentru efectuarea lucrărilor s-a încheiat contract cu societatea BG Contec SRL condusă de dl Gábor Bogdán.
Cu contribuția financiară a Fundației Teleki László, a fost finalizată cea de-a doua fază a lucrărilor de renovare. Aceasta include: lucrări de zidărie la bolți din aripa stângă (coridorul de lângă turn), refacerea zidăriei la atic și turnarea șapei autonivelante Estrich, întărirea centurii fundației și planșeelor cu oțel beton la intrarea din dreapta a pivniței (cofraj fundații, planșeu, armare etc.), lucrări la grinzi și stâlpii de susținere, turnarea treptelor interioare din beton armat, izolarea acoperișului precum zugrăveli interioare și exterioare a suprafețelor.
Lucrările din prima și a treia etapă au fost finalizate în valoare de 130.000 de lei din donațiile credincioșilor. Încă în anul în curs, 2021, va începe renovarea acoperișului bisericii.
Vă mulțumim pentru sprijinul Dumneavoastră!

Pr. Zoltán Kocsik
rector al bisericii Ordinului Piarist din Timișoara