Dealul Crucii sau Kreuzberg-ul cu monumentul său este reperul cel mai pitoresc, dar și spiritual al orașului vechi Reșița, la poalele căruia se află atât uzinele siderurgice, cât și Biserica romano-catolică „Maria Zăpezii”, Biserica evanghelică luterană și vechea „Catedrală” ortodoxă română, fiind astfel adevăratul nucleu vechi din care s-a dezvoltat orașul de astăzi. Așa-numita „Herglotz’sche Kreuz” (Crucea lui Herglotz) a fost ridicată la 29 iunie 1874 de către muncitorii din Reșița în memoria evenimentelor din 1848 și a victimelor luptelor pentru orașul de pe Bârzava. La acea vreme, Georg Herglotz a condus „Garda Cetățenească” din Reșița, care a apărat urbea, fiind de partea armatelor revoluționare maghiare împotriva asaltului Regimentului de Graniță Româno-Bănățean nr. 13, loial împăratului, cu sediul garnizoanei la Caransebeș.
Pe locul unde se află monumentul de astăzi a fost amplasat în acele vremuri un tun, care a întârziat mult timp atacul regimentului de graniță. Mai târziu, tunul a fost topit și integrat în prima Cruce de Fier a Dealului Crucii. Monumentul, ridicat la inițiativa familiei Herglotz cu sprijinul multor familii de muncitori din Reșița, a căzut în ruină în timpul perioadei comuniste. Sub conducerea primarului de atunci, Ing. Mircea Ioan Popa, și cu colaborarea a numeroase asociații din țară și din străinătate, printre care Forumul Democratic al Germanilor din Banatul Montan, dar și Uzina Constructoare de Mașini Reșița, crucea a fost renovată și resfințită la 28 iunie 2001 de către clerici ai bisericilor romano-catolică, ortodoxă română și protestantă luterană. La 28 iunie 2014, aici s-au sărbătorit 140 de ani de la prima sfințire a crucii, prin festivități religioase și culturale. A fost marcată public și cea de-a 145-a aniversare, de data aceasta desfășurată în Biblioteca germană „Alexander Tietz” din cauza vremii nefavorabile.
Și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, filiala Reșița a organizat, de asemenea, evenimente în jurul acestui memorial. La sfârșitul toamnei anului 2021, la inițiativa DFBB și a Asociației Culturale și de Educație a Adulților „Echo der Vortragsreihe Reschitza”, primăria a început lucrările de renovare a monumentului, iar la sfârșitul anului 2021 a fost finalizat iluminatul nocturn, care în mod uimitor funcționează și astăzi.
Apoi, la 29 iunie 2022 a fost ziua în care, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, după 148 de ani de la ridicarea sa, acest monument a fost resfințit. Din 1924, Biserica Romano-Catolică organizează în Postul Mare o procesiune a Căii sf. Cruci la „Crucea Herglotz”. Astfel, Reșița a dobândit și ea propriul ei loc de pelerinaj.

Erwin Josef Țigla