Aici se găsește un Calendar de Advent pentru familii al Centrului Diecezan pentru Pastorația Familiilor – Timișoara