Este o tradiţie îndelungată în Dieceza de Timişoara, ca în sâmbăta cea mai apropiată de sărbătoarea Întâmpinării Domnului membrii clerului şi persoanele consacrate din diverse parohii și comunități să se întâlnească în cadrul unui pelerinaj, la rugăciune şi discuții comune. Evenimentul din acest an, organizat în data de 30 ianuarie, a avut două caracteristici: cei prezenți au putut participa la program exclusiv online, conectați pe platforma de comunicare Zoom, respectiv la întâlnire au fost invitaţi profesorii de religie şi cateheţii. Tema întâlnirii a fost prezentarea noului Directoriu Catehetic, publicat în martie 2020. Despre acest document important a vorbit Dr. György Udvardy, arhiepiscop de Veszprém/Ungaria prin intermediul unui mesaj video.
Întâlnirea a fost deschisă de Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara, care i-a salutat pe toţi cei prezenţi: preoţi, călugări şi călugăriţe, profesori de religie şi pe toţi aceia care se implică în activitatea catehetică din dieceză. Aproximativ 100 de persoane din 83 de locuri ale diecezei s-au alăturat programului zilei.
În introducere, arhiepiscopul György Udvardy a precizat: – Nu suntem conectați doar în lumea electronică, relația noastră este mult mai profundă, mai esențială, anume: este cunoașterea lui Isus Cristos și misiunea comună pe care am primito de la Biserică ca episcop, ca preot, sau ca profesor de religie. Ne dedicăm slujirii Cuvântului lui Dumnezeu, iar prin vestirea Evangheliei dorim să facem un serviciu bun sufletelor. O oportunitate deosebită pentru acest lucru este noul Directoriu Catehetic, care oferă posibilitatea de reînnoire pentru noi toți.
În același timp invitatul a subliniat: „cateheza este o prioritate pentru Biserică“. Cateheţii, ca mesageri ai Bisericii, au un rol proeminent în cadrul acesteia, în ansamblu. Ei sunt acei trimişi, care sunt implicaţi în activitatea esențială a Bisericii, adică în vestirea Cuvântului lui Dumnezeu.
La începutul prezentării, arhiepiscopul dr. György Udvardy a evidențiat documentele care au precedat redactarea noului Directoriu Catehetic: Evangelii nuntiandi (1976), Directoriul Catehetic General (1971), Catechesi tradendae (1979), Catehismul Bisericii Catolice (1992), Directoriul General al Cetehezei (1998). Vorbitorul a subliniat apoi ceea ce Sfântul Părinte Papa Francisc a considerat important în legătură cu evanghelizarea și cateheza, cum ar fi: reforma Bisericii aflată în misiune, motivaţiile spirituale pentru angajamentului misionar sau, ideea de bază, că Dumnezeu s-a îndurat deja de noi, oamenii, deci nu putem vorbi despre milostivirea lui Dumnezeu ca un străin, ci ca un om care a experimentat deja îndurarea lui Dumnezeu. Totodată, referindu-se la enciclica „Fratelli tutti“, arhiepiscopul Udvardy a arătat că aceasta conține un sistem de criterii foarte cuprinzător și aprofundat, de analiză socială, care totodată ajută la examinarea, în lumina Evangheliei, a fenomenelor din societate.
Ceeea ce priveşte noul Directoriu Catehetic, invitatul a subliniat că în acest document se concretizează foarte clar un nucleu central, care se manifestă în definiția relației dintre evanghelizare și cateheză, acesta fiind termenul kerygma, al cărui sens a fost extins de către Sfântul Părinte, el înțelegând aici și cunoașterea milostivirii Tatălui Ceresc. În Directoriu sarcinile catehezei sunt prezentate în cinci puncte: conduce la cunoaşterea credinţei, introduce în serbarea Misterului, formează viaţa în Cristos, ne învaţă să ne rugăm, ne introduce în viaţa comunitară.
În prezentarea sa, arhiepiscopul György Udvardy a vorbit, de asemenea, despre formarea cateheţilor, sursele și limbajul catehezei și despre cum apare ea în viața oamenilor (a familiilor, a tinerilor, a vârstnicilor, a celor marginalizați etc.). Pentru discuția în grupuri mici, care a urmat după prezentăre, arhiepiscopul a propus următoarele subiecte: formularea kerygmei personale într-o întâmplare din viaţă, formularea unei experienţe personale, exemple ale acţiunii, colaborării cu milostivirea divină, înfăţişarea bucuriei, regândirea slujirii pentru a deveni un catehet mai bun, propuneri la nivel parohial sau diecezan pentru reînnoirea catehetică.
În legătură cu dialogurile în grupuri mici, participanții au sugerat o cooperare și mai bună: organizarea de întâlniri regulate în cadrul cărora să își poată împărtăși experiențele; ei au abordat obstacolele orelor de religie online, dar au considerat importantă mărturia personală și necesitatea slujirii cu bucurie, pentru că nimeni nu dorește să urmeze un apostol trist.               Întâlnirea s-a încheiat cu binecuvântarea episcopală pentru toți participanții.