Diaconul face parte din clerul hirotonit, aflându-se pe prima treaptă a ierarhiei bisericești. Astfel, prin sfințire, candidatul devine membru al comunității sacerdotale, rolul lui fiind în primul rând de a ajuta episcopul și preoții în cadrul diferitelor celebrări.
Sâmbătă 3 septembrie 2022 în cadrul Sf. Liturghii celebrate la ora 11.00 în Basilica Maria Radna a avut loc sfințirea întru diacon a candidatului Rudolf Constantin Cocriș pentru Dieceza de Timișoara. Liturghia pontificală și hirotonirea au fost celebrate în limbile română și maghiară, în prezența unei numeroase asistențe de E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, împreună cu preoții sosiți.
Ritualul hirotonirii a început cu prezentarea candidatului în fața Episcopului Diecezan, care i-a vorbit despre misiunea și obligațiile diaconului: păstrarea misterului credinţei, rostirea permanentă a breviarului și celibatul preoțesc. După aceasta, candidatul și-a exprimat în public și solemn intențiile prin care dorește să pășească în slujirea Bisericii, necondiționat și permanent, din dragoste față de Dumnezeu și spre folosul poporului lui Dumnezeu, răspunzând de fiecare dată: „Vreau!” – dovedind astfel în faţa clerului și a comunităţii că este conştient de angajamentele pe care şi le asumă odată cu intrarea în prima treaptă a preoţiei. În final, îngenunchiat în faţa E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, candidatul a depus promisiunea de ascultare și respect față de ierarhul Diecezei. „Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine” au fost fost cuvintele rostite de Părintele Episcop.
Litania tuturor sfinţilor, timp în care candidatul a stat prosternat la pământ, ca semn al umilinței și dăruirii totale înaintea lui Dumnezeu, a fost cântată de Róbert Bajkai-Fábián organistul Domului sf. Gheorghe, împreună cu membrii corului Exultate. După impunerea mâinilor și rugăciunea episcopului, de invocare a Duhului Sfânt, noul diacon şi-a îmbrăcat veşmintele caracteristice: alba, stola așezată în diagonală și dalmatica, fiind ajutat de către Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar episcopal, paroh de Timișoara IV. Iosefin, unde a activat în ultimele luni studentul la teologie Rudolf Constantin Cocriș. Îngenunchind din nou în fața Episcopului Diecezan, noul diacon a primit din mâinile acestuia Evangheliarul însoțit de cuvintele: „Primeşte Evanghelia lui Cristos. Ceea ce citeşti să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici”.
În continuarea Sf. Liturghii noul diacon a slujit la altar și a distribuit Sf. Împărtăşanie.
În predica sa, E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, a vorbit despre rolul diaconului în comunitate, despre munca sa întru slujirea și construirea comunității creștine. – „Acest fiu al nostru, întărit prin harul Sf. Duh, îl va ajuta pe episcop și pe preoți în slujirea Cuvântului lui Dumnezeu, a altarului și a aproapelui, făcându-se slujitorul tuturor. În toate acestea, cu ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să se comporte astfel, încât să vedeți în el pe adevăratul ucenic al Aceluia, care nu a venit să fie slujit, ci să slujească. Ție, frate preaiubit, Domnul ți-a dat exemplu, pentru ca așa cum a făcut El, să faci și tu, împlinind din toată inima voința lui Dumnezeu” – a spus în omilia sa Păstorul Diecezei.
La finalul Sf. Liturghii, înainte de a împărți celor prezenți binecuvântarea apostolică, Părintele Episcop i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru această chemare și pentru slujirea diaconului Rudolf Constantin Cocriș și tuturor acelora care l-au sprijinit pe drumul său către Preoție și i-au fost alături în această zi deosebită.
După sf. Liturghie a urmat o agapă pentru cei prezenți, în refectoriul mănăstirii.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara