În Vinerea Mare, 7 aprilie, Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan a oficiat în biserica parohială Fericita Ghizela din Arad-Gai Celebrarea Patimilor și Morții Domnului nostru Isus Cristos. În această zi nu se celebrează Sfântă Liturghie, ci o ceremonie liturgică specifică, care începe cu Liturghia Cuvântului, cu lecturile, Evanghelia și rugăciunile universale (în forma specifică zilei), urmată de Adorarea Sfintei Cruci de către cler şi popor, ultima parte fiind Ritul Împărtăşaniei.
Purtând o casulă roșie (roșul este culoarea liturgică a martiriului), Episcopul Diecezan a intrat în biserică în tăcere deplină, s-a prosternat în fața altarului și apoi s-a rugat: „Adu-ți aminte de faptele îndurării tale, Doamne, și cu ocrotirea Ta veșnică sfințește-i pe slujitorii Tăi, pentru care Cristos, Fiul Tău unul născut a rânduit misterul pascal prin sângele Său, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin.”
În timpul celebrării, Patimile Domnului au fost citite de Părintele Episcop, de părintele paroh Zoltán György şi de dl. Mihály Kiss, candidat la diaconatul permament.
În omilia sa Păstorul Diecezei a menționat: „Astăzi este Vinerea Sfântă. Astăzi este liniște. Este ziua în care obișnuim să rămânem în tăcere. Cum privim aceste evenimente? Din ce perspectivă? Dacă privim doar din punct de vedere uman, putem spune: ce răi au fost acei oameni care L-au torturat fără milă pe Isus și în cele din urmă L-au executat. Dar putem să privim evenimentele și dintr-o altă perspectivă și să vedem că aceste evenimente sunt de fapt semnul iubirii lui Isus. El ne-a arătat că nu ne va părăsi niciodată, în nicio împrejurare.”
În cadrul Rugăciunii Universale Biserica se roagă pentru întreaga omenire, timp în care credincioșii îngenunchează. Punctul culminant al celebrării din Vinerea Mare este ritul Adorării Sf. Cruci. După Ritul Împărtăşaniei și a rugăciunii finale, Sf. Sacrament a fost dus de către Episcopul Diecezan la Mormânt, fiind expus spre adorare, deasupra reprezentării Mântuitorului mort, dar aflat în aşteptarea fericitei învieri.
La finalul celebrării Pr. Zoltán György, parohul locului, a subliniat că vizita Păstorului Diecezei este o mare onoare și bucurie pentru comunitatea parohială, iar membrii comunității i-au urat Părintelui Episcop sărbători pascale binecuvântate.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara