Vineri, 2 aprilie 2021, Celebrarea Patimilor şi Morţii Domnului nostru Isus Cristos, oficiu liturgic specific Vinerii Sfinte a avut loc în prezenţa Excelenţei Sale Iosif Csaba Pál în biserica Sf. Fecioară Maria Regină din Parohia Romano-Catolică Oţelu Roşu. Ziua Vinerii Mari este rezervată meditării patimilor mântuitoare ale lui Cristos, de la casa lui Pilat şi până pe Golgota, până la răstignirea şi moartea sa pe cruce. În această zi nu se oferă jertfa sf. Liturghii, ci se oficiază o celebrare specială, care conţine trei părţi: Liturgia Cuvântului, precedată de prosternarea celebrantului principal şi a asitenţei înaintea altarului principal şi urmată de Rugăciunile Universale, într-o formă augmentată, specială şi specifică zilei, Adorarea Sfintei Cruci de către cler şi popor, iar ultima parte este Ritul Împărtăşaniei.
Părintele episcop Iosif Csaba Pál a vizitat în această zi cu profunde semnificaţii, zi de post şi abstinenţă, parohia Oţelu Roşu. La început a fost salutat în limbile latină şi română de părintele paroh Pr. Călin Ciocian, păstorul diecezei răspunzându-i părintelui paroh, la rândul său, tot printr-un salut, mai întâi lui în calitate de păstor al comunităţii locale, dar şi preoţilor ortodocşi prezenţi, ministranţilor, credincioşilor şi corului. Patimile Domnului au fost citite de părintele episcop, de părintele paroh şi de părintele secretar episcopal László Bakó, care a asigurat şi coordonarea liturgică a oficiului. În predica sa, părintele episcop Iosif Csaba Pál a evidenţiat sensul suferinţei în viaţa noastră: Cristos a suferit profund pentru noi, a murit pentru noi, răscumpărând omenirea întreagă din păcat, din dragoste pentru această omenire căzută, iar tot din dragoste a şi înviat pentru noi. Omul trebuie să îşi afle în viaţă vocaţia, fiecare dintre noi având o vocaţie diferită, iar în mod similar trebuie să afle sensul suferinţei. Suferinţa dătătoare de viaţă a unei mame, suferinţa răscumpărătoare şi moartea lui Cristos, moartea noastră, un pic câte un pic, pentru păcate, unirea suferinţelor noastre cu suferinţele lui Cristos, pentru salvarea sufletelor omeneşti.
În acest an, la Rugăciunea Universală s-a adăugat o invocaţie în plus: pentru toţi cei afectaţi de pandemia de coronavirus, pentru toţi medicii, îngrijitorii, dar şi bolnavii, pentru aparţinători, pentru cei care suferă, dar şi pentru cei care au răposat din cauza acestei boli. Tot din cauza epidemiei, ritul Adorării Sf. Cruci a fost puţin simplificat: doar episcopul a sărutat sf. Cruce, iar preoţii, ministranţii şi credincioşii s-au înclinat sau au încenuncheat înaintea ei, fără a o săruta. Colecta adunată azi, atât la Oţelu Roşu, cât şi în întreaga dieceză, va fi oferită creştinilor din Ţara Sfântă, la sf. Mormânt şi la Locurile Sfinte. După Ritul Împărtăşaniei, Sf. Sacrament a fost dus la Mormânt, fiind expus spre adorare, deasupra reprezentării Mântuitorului mort, dar aflat în aşteptarea fericitei învieri.
La încheiere, Iosif Csaba Pál, episcopul diecezan de Timişoara a mulţumit parohului, Pr. Călin Ciocian şi comunităţii pentru participarea inimoasă, a mulţumit tuturor celor care au ajutat ca celebrarea din această zi să fie demnă şi înălţătoare, a mulţumit preoţilor ortodocşi pentru faptul că au asistat alături în biserica romano-catolică din Oţelu-Roşu, dar şi corului şi ministranţilor prezenţi.
Celebrarea – care a fost oficiată în limbile română, germană şi maghiară – s-a desfăşurat cu respectarea normelor sanitare în vigoare, pentru prevenţia infectării cu covid 19, credincioşii purtând masca de protecţie şi respectând distanţarea fizică.

Dr. Claudiu Călin arhivist diecezan