Joi, 14 martie 2019 a avut loc în biserica Parohială din Timișoara IV Josefin, cu începere de la ora 18.00 o Sfântă Liturghie solemnă, celebrată de către Excelența Sa Iosif-Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara, în comemorarea a 11 ani de la moartea Chiarei Lubich, fondatoarea Mișcării Focolare. După jertfa Euharistică, a avut loc, începând cu ora 19.00 și o întâlnire evocatoare a acestei mari personalități creștine-catolice a secolului trecut, în sala de cateheză a Parohiei Romano-Catolice din Iosefin. Christine Surdu, organist al bisericii parohiale „Maria Zăpezii” din Reșița I, participantă la eveniment, ne-a transmis, rândurile de mai jos, referitoare la personalitatea Chiarei și la întâlnirea comemorativă.
Milioane de bărbați și femei din 182 de națiuni, oameni de toate rasele, vârstele, condițiile sociale, laici, preoți, episcopi, creștini sau credincioși ai altor religii, ori oameni fără convingeri religioase – cu toții alcătuiesc marea familie a Mișcării Focolarelor, trăind carisma unității, pe care Duhul Sfânt a dăruit-o Bisericii prin Chiara Lubich (1920-2008).
Când în 1943, în timpul celui de-al doilea război mondial, în jurul Chiarei Lubich a luat naștere un grup mic de persoane însuflețite de dorința de a trăi Evanghelia, de a transpune în viață, unul câte unul, cuvintele Evangheliei, tânăra din Trento, din nordul Italiei nici nu își imagina până unde avea să ajungă în această aventură divină, în care pornise.
Mișcarea a ajuns din Trento în toată Italia, în întreaga Europă și, după 1959, a trecut granițele bătrânului continent. Iar în anii ’80, încă în plină dictatură comunistă, a ajuns și în țara noastră, și este prezentă și în Banat.
Cuvintele din capitolul 17 al Evangheliei lui Ioan, din rugăciunea lui Isus, citite la lumina lumânării într-un refugiu, în timpul bombardamentelor asupra orașului Trento, au devenit magna charta a mișcării, Chiara și primele ei prietene mărturisind: „pentru această pagină ne-am născut”. Această dorință a lui Isus „ca toți să fie una” a fost cea care a determinat-o pe Chiara Lubich să lucreze neobosit, toată viața ei, pentru realizarea fraternității universale.
În 14 martie 2019, la 11 ani de la plecarea ei la cer, familia Chiarei din acest colț de lume s-a adunat pentru a o comemora, a o sărbători și a mulțumi lui Dumnezeu pentru lumina primită prin Chiara Lubich și spiritualitatea ei.
Gazdă a serii a fost părintele Szilvágyi Zsolt și comunitatea din Timișoara IV Iosefin, unde am început cu o Sfântă Liturghie celebrată în biserica parohială de către episcopul diecezei noastre, Iosif-Csaba Pál, alături de părintele Tiberiu Szabó și de părintele Veniamin Pălie, de la Reșița „Maria Zăpezii”.
În casa parohială, aproximativ 30 persoane din Timișoara și Reșița am trăit apoi un moment de comuniune, într-o atmosferă de mare familie.
Ospitalitatea călduroasă a gazdelor din Timișoara s-a împletit cu bucuria oaspeților din Reșița și a creat un cadru propice împărtășirii recunoștinței pentru ceea ce Dumnezeu a așezat în sufletul fiecăruia prin întâlnirea cu carisma mișcării Chiarei Lubich.
Mai multe persoane, tineri căsătoriți, au subliniat: faptul că au putut crește în spiritul Mișcării Focolarelor le-a dat o orientare în viață, ce le-a permis să își clădească existența, familia pe valori autentice, pe trăirea cuvintelor Evangheliei, în deschidere față de fiecare om. O tânără căsătorită, care avusese ocazia să o cunoască pe Chiara Lubich în adolescență, ne-a împărtășit că, drept răspuns la o scrisoare pe care i-o adresase, Chiara i-a dat tocmai acest cuvânt de trăit: „Așa cum vreți ca oamenii să vă facă vouă, faceți-le la fel!” (Lc 6,31). Este așa-numita „regulă de aur” prezentă nu numai în creștinism, ci și în celelalte religii, ferment de unitate între toți oamenii.
Mulți au subliniat că întâlnirea cu carisma Chiarei a coincis cu întâlnirea cu o comunitate animată de strădania de a trăi cuvintele Evangheliei și de a realiza ceea ce ne îndemna Chiara: „să fiți o familie”.
În 27 ianuarie 2015 s-a deschis, în Catedrala din Frascati (Italia), cauza de beatificare și canonizare a Chiarei Lubich. Slujitoarei lui Dumnezeu, Chiara Lubich îi putem adresa următoarea rugăciune (cu aprobare ecleziastică: Card. Joao Braz de Aviz):
„Tată veșnic, izvorul iubirii, al oricărei lumini și al oricărui bine, îți mulțumim pentru carisma unității dăruită Chiarei și pentru admirabila mărturie pe care, în fidelitate față de Isus cel abandonat, ea a dăruit-o Bisericii și umanității.
Dăruiește-ne, o Tată, prin lucrarea Duhului Sfânt și prin mijlocirea Cuvântului trăit în momentul prezent, să contribuim după exemplul Chiarei, împreună cu toate persoanele de bună voință, la realizarea dorinței Fiului Tău: ca toți să fie una!
Te rugăm cu umilinţă, ajută-ne pe noi, fiii Tăi, să trăim în iubire reciprocă şi faţă de toţi oamenii, pentru a ne bucura de prezenţa celui Înviat, în comuniune cu Chiara şi prin mijlocirea sa, îndrăznim să-ți cerem, după voința ta, harul… (se spune harul cerut) pentru meritele lui Isus și pentru slava Sfintei Treimi. Amin”