Dragi Confrați în preoție! Iubiți frați și surori!

Conform situației actuale și după ultimele indicații din partea autorităților civile, consultându-ne și cu ceilalți episcopi din țară, dar și cu preoții din dieceza noastră, aducem următoarele orânduiri:

  1. Celebrările liturgice cu participarea credincioșilor în spații închise sunt suspendate. Deocamdată se mai poate celebra în aer liber cu o participare mai mică de 100 de persoane, cu respectarea distanței de 1 m între persoane. Ținând cont că și în aer liber există riscul contaminării (deplasarea de la domiciliu, nerespectarea distanței de 1 m), îi rugăm pe preoți să celebreze aceste sfinte liturghii doar acolo unde se pot asigura condițiile de mai sus, ca să-i protejăm pe credincioșii noștri, în special pe cei în vârstă, care o viață întreagă frecventau sfintele Liturghii.
  1. În această perioadă de necesitate, credincioșii care din motive de precauție nu participă în mod fizic la Sfânta Liturghie, nu păcătuiesc prin aceasta. (cf. CIC. can. 1245.) Însă îi îndemnăm să participe urmărind transmisiunile prin televizor, radio, sau internet, și să folosească rugăciunea individuală și comună în familie. Sfintele Liturghii sunt transmise prin mai multe canale, așa cum le-am enumerat în comunicatele anterioare. Și parohiile au început transmiterea liturghiilor. Din curtea episcopiei, episcopul va transmite în Sărbătoarea Sfântului Iosif, la ora 11:00, în limba română, iar duminică, 22 martie, la ora 9:00, în limba maghiară. Dacă situația va rămâne așa, în 25 martie se va transmite în limba germană la ora 10:00, (https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073).
  1. Deocamdată, bisericile noastre vor rămâne deschise, pentru a se oferi posibilitatea reculegerii personale în fața Euharistiei.
  1. Și în aceste situații deosebite, să oferim credincioșilor noștri posibilitatea de Sfânta spovadă. Dacă este posibil, aceasta să se întâmple în aer liber, sau, dacă nu este posibil, atunci în spații mai largi, unde poate fi respectată distanța potrivită.
  1. În vremurile acestea grele când nu ne putem împărtăși, există posibilitatea de a ne împărtăși spiritual. Împărtășirea spirituală este una dintre formele împărtășaniei, atunci când cineva nu se poate împărtăși fizic, dar totuși spiritual poate dobândi harurile Sfintei Împărtășanii. Este bine de știut că și pentru împărtășirea spirituală este nevoie de o pregătire adecvată, la fel ca și în cazul împărtășirii cu sfânta hostie.

Rugăciunea la împărtășirea spirituală: Cred în tine Doamne Isuse Cristoase, Te preamăresc și te iubesc din toată inima. Îmi pare rău de toate păcatele, pentru că doresc să te primesc în Sfânta Împărtășanie, ca să trăiesc cu tine. Vino Isuse, locuiește în inima mea și locuiește în ea pe veci! Trupul Mântuitorului nostru Isus Cristos să mă păzească pentru viața veșnică! Te salut Isuse în inima mea smerită! Mă încredințez pe deplin Ție! Vreau să fiu al tău în viața și după moartea mea. Amin.

  1. Fiindcă Sfânta împărtășanie se primește în mână, este bine ca abia la sfârșitul Sfintei Liturghii să aibă loc colecta, adică adunarea darurilor.
  1. Să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru bolnavii și vârstnicii noștri, ținând cont însă de precauțiile necesare. Să le asigurăm mângâierea spirituală și, dacă este posibil, și pe cea sacramentală, dar să fim atenți și la eventualele nevoi materiale ale lor. În această privință este bine să conlucrăm cu autoritățile competente.
  1. Conferința Episcopilor din România a inițiat un Triduum în zilele de 22-23-24 martie, cele trei zile dinaintea Sărbătorii Bunei Vestiri. Așa cum copiii aleargă la mama lor atunci când se întâmplă ceva deosebit în viața lor, tot așa vrem să aducem în rugăciune Sfintei Fecioare toată omenirea, în special pe aceia care suferă acum din cauza pandemiei. În dieceza noastră organizăm fiecare seară la ora 21:00 rugăciune comunitară transmisă din capela episcopiei. Cei care doresc, se pot conecta pe pagina diecezană de Facebook: (https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073). Aceia pentru care ora 15:00-17:00 este mai potrivită, se pot ruga cele 20 de decade din sfântul Rozar, eventual conectați la Radio Maria în limba română (www.radiomaria.ro). Se poate găsi și o altă modalitate. Se poate oferi, de asemenea, post și acte de caritate. Preoții pe grupul Gerhardus vor primi și un model de alcătuire a acestei rugăciuni.
  1. Chiar dacă în situația actuală nu se poate celebra Sfânta Liturghie împreună cu credincioșii (deci nici în biserică și nici în capelă!) îi rog pe confrații în preoție să nu uite că în misterul jertfei euharistice se împlinește de fiecare dată opera mântuirii noastre. De aceea vă rog să celebrați Sfânta Liturghie în fiecare zi, chiar dacă în spatele ușilor închise, fără credincioși, deoarece Liturghia este actul lui Cristos și al Bisericii, și astfel este cea mai importantă datorie a preotului (cf. can. 904 CIC).
  1. Condiția esențială pentru a primi iertarea păcatelor este pocăința: căința de păcate, prin care ne pare rău în fața lui Dumnezeu că am păcătuit, declarăm drept rău păcatul, și în același timp ne propunem intenția bună de a evita păcatul. În situații obișnuite iertarea păcatelor grave (de moarte) este posibilă doar în sacramentul spovezii. În situațiile în care există împrejurări grave și nu este posibilitate de spovadă, putem iniția în noi căința desăvârșită, când din dragoste față de Dumnezeu ne căim de păcatele noastre. Și în acest mod putem dobândi iertarea lui Dumnezeu. Căința desăvârșită trebuie să cuprindă intenția de a se spovedi cât de curând posibil. (can. 916 CIC) Situația actuală o consider caz de maximă urgență, drept pentru care recomand tuturor credincioșilor, ca în măsura în care nu au posibilitatea de a se spovedi, să ceară iertarea lui Dumnezeu prin inițierea căinței desăvârșite.

Rugăciunea pentru a induce pocăința perfectă: Mă pocăiesc din toată inima, Dumnezeule, că te-am rănit de atâtea ori și atât de mult încât am devenit nevrednic de harul tău și am meritat atât pedeapsa ta temporală, cât și cea eternă. Și, mai ales, mă pocăiesc de păcatele mele pentru că te-am rănit, cel mai mare bine al meu, cel mai bun Tată și cel mai mare binefăcător al meu. O, dragul meu Dumnezeu, promit că prin harul Tău, Dumnezeul meu iubitor, nu te voi supăra cu niciun păcat și voi evita cu atenție prilejul de păcat. Te rog, Doamne, stai cu ochii pe mine și veghează-mă, ajută-mă ca zilele următoare să le folosesc mai bine ca niciodată! Fericită Fecioară Maria, Sfinte Înger Păzitor, fii cu mine! Amin.
Trăim timpuri grele. Poate cel mai dificil este să trăim sentimentul neputinței. Și totuși putem face multe lucruri. Primul și cel mai important lucru este să descoperim din nou, că viața și sănătatea, lumea noastră și economia ei, totul este în mâna lui Dumnezeu. Chiar și această etapă a vieții noastre o putem trăi cu El, având încredere în voința Sa sfântă. Apoi, fiind atenți la El, la voința Lui, putem face și multe lucruri concrete. Mulți oameni, de exemplu, au început acum din nou să se roage împreună în familie. Unele familii, conectându-se prin internet sau telefon, se roagă împreună cu mai multe alte familii. Astfel ei încep să-și vadă viața într-o nouă lumină. Un credincios al nostru, mai în vârstă, aflându-se în spital, în loc să fie ocupat de sine, de propria sa boală, îl ajută, cu toată puterea sa, pe colegul din patul vecin. Iar apoi, cu fiecare ocazie, își exprimă recunoștința pentru personalul spitalului, mulțumindu-le pentru tot ceea ce fac. Comunicând prin telefon, aparținătorii se edifică de acest comportament și încearcă și ei să facă la fel semenilor lor. Cu toții vom avea posibilitatea de a face multe astfel de fapte de caritate.

Și în aceste zile în mod special, să nu uităm se ne purtăm reciproc în rugăciune!
+ Iosif, episcop de Timișoara