Conferinţa Episcopilor catolici din România (CER), prin Comisia de Învăţământ, trage un semnal de alarmă după modificarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului prin Legea 45/3.04.2020, publicată în Monitorul oficial nr. 287/6.04.2020, se anunţă într-un comunicat din 28 aprilie 2020 semnat de pr. Francisc Ungureanu, secretar general al CER.

Episcopii semnalează că modificările legislative nu s-au făcut în baza unei consultări prealabile a tuturor factorilor implicaţi în procesul de educaţie, printre care se numără şi Biserica, şi atrag atenţia că obligativitatea orelor de educaţie sexuală reprezintă o încălcare a drepturilor părinţilor, garantate de Constituţia României.

„Părinţii sunt primii responsabili de educaţia copiilor lor. Prin urmare, numai la cererea lor şi respectându-se principiile moral-religioase ale acestora, şcoala le poate pune la dispoziţie astfel de cursuri”, se afirmă în scrisoarea deschisă din data de 28 aprilie 2020, semnată de ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti şi preşedinte al Comisiei de Învăţământ a CER.

*

Scrisoare deschisă

Comisia pentru învăţământ din cadrul Conferinţei Episcopilor catolici din România (CER) a luat act de modificarea făcută de Parlamentul României la Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului prin Legea 45/3.04.2020, publicată în Monitorul oficial nr 287/6.04.2020.

Între modificările aduse Legii 272/2004 se stipulează şi obligativitatea implementării de ore de educaţie sexuală pentru copii, în cadrul unor programe privind viaţa şi sănătatea lor.

Considerăm că:

1. o astfel de modificare ar fi presupus o consultare prealabilă cu toţi factorii sociali implicaţi în elaborarea de programe de sănătate şi de educaţie, între care se află şi Biserica. Ea are competenţa şi obligaţia morală de a se exprima asupra (conţinutului) acestui tip de educaţie.

2. obligativitatea orelor de educaţie sexuală reprezintă o încălcare a drepturilor părinţilor – garantate de Constituţia României şi de legi, precum Legea 272/2004 – de a decide oportunitatea şi modalitatea ţinerii unor astfel de cursuri. Părinţii sunt, în fond, primii responsabili de educaţia copiilor lor. Prin urmare, numai la cererea lor şi respectându-se principiile moral-religioase ale acestora, şcoala le poate pune la dispoziţie astfel de cursuri.

3. aceste ore de educaţie sexuală trebuie să aibă un caracter opţional, iar pentru a participa la ele, părinţii să-şi dea acordul scris pentru fiecare copil în parte.

Sperăm ca demersul nostru să fie primit cu bunăvoinţă de responsabilii care şi-au asumat promovarea de politici în favoarea sănătăţii fizice, psihice şi morale a copiilor şi tinerilor din ţara noastră.

† Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit
Președinte Comisiei de Învățământ
în Conferința Episcopilor din România

Sursă: CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA