COMUNICAT DE PRESĂ

Conferința Episcopilor din România, solidară cu Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia
în demersurile de recuperare a bibliotecii și colecției științifice Batthy
áneum
La 25 mai 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins cererea legitimă a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia pentru a recupera biblioteca și colecția științifică fondată în 1798 de Episcopul romano-catolic Ignác Batthyány. Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia consideră actuala decizie a instanței ca fiind injustă și inadmisibilă, deoarece, în acest caz, nu a fost făcută publică motivarea deciziei. Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia refuză vehement acest verdict și, în consecință, se vede nevoită să continue lupta în justiție, mergând la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, arată comunicatul emis de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia pe 31 mai 2021.
Contrar și unor opinii vehiculate în presă cu privire la această decizie a ICCJ, faptele istorice evidente nu pot fi ignorate. Episcopul Ignác Batthyányi, care a fondat biblioteca, a lăsat moștenire întreaga colecție Bisericii Romano-Catolice din Transilvania. Biblioteca Batthyáneum, împreună cu colecția sa, a fost închisă de statul român comunist în 1949, naționalizată abuziv în 1950, și de atunci aparține Bibliotecii Naționale a României.
Colecția Bibliotecii Batthyáneum este alcătuită din diferite manuscrise și numeroase rarități, însumând aproximativ 18 000 de exemplare, printre care manuscrise începând din sec. IX, toate provenind din colecția personală a episcopului Ignác Batthyányi, cel mai valoros Codex Aureus, conținând fragmentul de evangheliar cu Evangheliile după Matei și Marcu cu litere de aur din anul 812, provenind din abația benedictină din Lorsch.
Recunoașterea dreptului la proprietate este unul dintre pilonii statului de drept, garantat de Constituție. Regimul comunist a confiscat în 1949 în mod abuziv bunuri ale Bisericii Catolice de ambele rituri din România, atât ale Bisericii Romano-Catolice, cât și ale Bisericii Greco-Catolice. Restituirea, către proprietarii de drept, a acestor bunuri confiscate constituie și un act necesar pentru consolidarea democrației în România.
În acest sens, Conferința Episcopilor din România își exprimă solidaritatea cu Arhiepiscopul Gergely Kovács și Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia, în demersurile legale de recuperare a bunurilor naționalizate.

Pr. Francisc Ungureanu
Secretar General

Comunicat CER Batthyaneum