În după-amiaza zilei de vineri, 10 februarie a.c. a avut loc la Satu Nou, județul Arad, o întâlnire ecumenică organizată de comunitatea evanghelică-lutherană locală, cu participanți aparținând confesiunilor evanghelice, reformate și romano-catolice, sosiți din Satu Nou, Chișineu-Criș, Adea și Vânători. La invitația pastorului evanghelic-lutheran Sándor Bálint Deák, prelegerea a fost ținută de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, care a sosit însoțit de Pr. János Kapor, paroh de Chișineu-Criș și Satu Nou. Întâlnirea a avut loc în sala spațioasă a căminului cultural local.
„Cetate tare-i Dumnezeu, pace de la Domnul, lăudat să fie Isus Cristos”; astfel i-a salutat pe cei prezenți, la începutul întâlnirii, pastorul Bálint Sándor Deák, apoi a citit un verset din cartea profetului Isaia: „Cât sunt de plăcute pe munţi picioarele celui care aduce vestea cea bună, care anunţă pacea, care vesteşte binele, care anunţă mântuirea, zicând Siónului: «Dumnezeul tău domneşte»” (Is 52,7)
Episcopul Diecezei de Timișoara și-a început cuvântul de învățătură cu o experiență personală. „Când am fost aici în vizită canonică, m-am atașat mult de comunitatea din Satu Nou. Văd că aici colaborarea este foarte bună, iar aceasta este binecuvântarea lui Dumnezeu. Am văzut acest lucru atât în Biserica Catolică, cât și la școală, și acest fapt m-a determinat și acum, să caut posibilitatea de a răspunde pozitiv la această invitație”, a spus episcopul, care în continuare a menționat: „Ecumenismul înseamnă a construi relații fraterne în Cristos.”
În continuare, în baza Vademecum-ului ecumenic, Păstorul Diecezei a enumerat patru modalități de ecumenism: ecumenismul spiritual, ecumenismul carității, ecumenismul vieții și dialogului teologic ecumenic, aducând mai multe exemple pentru fiecare dintre ele. „Spiritul creștin se manifestă atunci, când vedem o dificultate ca pe o trambulină, când dificultatea nu o considerăm un obstacol, ci o oportunitate de a face binele”, a subliniat Prea Sfințitul Părinte Pál.
Cadrul muzical al întâlnirii a fost asigurat de d-na profesoară Andrea Deák, de corul comunității evanghelice-lutherane locale și de un grup de tineri.
Evenimentul s-a încheiat cu o agapă, care s-a asigurat cu sprijinul Primăriei Mișca, de care aparține administrativ-teritorial Satu Nou.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara