Joi, 6 octombrie 2022, cu începere de la ora 18.00, a avut loc la Facultatea de Litere, Teologie și Istorie a Universității de Vest din Timișoara, catedra de Teologie Ortodoxă, în capela aferentă din Str. Oituz Nr. 5, prezentarea volumului bilingv „Creștinismul și viața bisericească în Banat în trecut și prezent / Christentum und kirchliches Leben im Banat in Geschichte und Gegenwart“, volum apărut la Editura Schiller, la Sibiu, în cursul anului 2022.
Volumul apare la inițiativa Institutului Germano-Român pentru Teologie, Știință, Cultură și Dialog «Ex Fide Lux», condus de Pr. Jürgen Henkel și Pr. Daniel Oehler, pastori lutherani-evanghelici, fiind editat împreună cu ÎPS Ioan Selejan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolit al Banatului și E.S. Iosif Csaba Pál, Episcop de Timișoara, ca rezultat al unei colaborări interconfesionale. Între coperțile cărții se regăsesc contribuții privitoare la istoria, geografia și aspectele vieții sociale în Banat, dar mai ales cu privire la viața și istoria confesiunilor ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică și evanghelică-lutherană, de naționalitate română, germană, maghiară și slovacă.
La prezentare a luat cuvântul ÎPS Ioan Selejan, Arhiepiscopul ortodox român al Timișoarei și Mitropolit al Banatului, care dealtfel a moderat manifestarea, Pr. dr. Jürgen Henkel și Pr. Daniel Oehler, pastori lutherani-evanghelici, dr. Claudiu Călin, arhivist al Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara – din încredințarea Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, Episcop de Timișoara, Pr. Walter Sinn, pastor evanghelic-lutheran german din Semlac, Pr. dr. Dușan Vanko, pastor evanghelic-lutheran german din Nădlac, dar nu în ultimul rând Pr. dr. Alin Scridon, profesor la Catedra de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Litere, Teologie și Istorie, a Universității de Vest din Timișoara. Amintim cu respect participarea Pr. dr. Ionel Popescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timișoarei, a Pr. lect. univ. dr. Nichifor Tănase, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Timișoara și a Pr. lect. asociat dr. Iosif Stancovici, paroh ortodox sârb din Becicherecu Mic. Manifestarea a început printr-un frumos moment de cânt și rugăciune, între intervențiile vorbitorilor fiind cântate diferite cântece bisericești de către corul facultății.
Salutul Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, Episcop de Timișoara, a fost transmis de dr. Claudiu Călin, arhivist diecezan, Părintele Episcop Pál primindu-i deja în cursul primei jumătăți a zilei, la Ordinariatul Episcopal pe Pr. Jürgen Henkel și pe Pr. Daniel Oehler, unde au discutat despre volumul editat, dar și despre proiectata conferință ecumenică ce va avea loc, cu ajutorul lui Dumnezeu, în luna mai 2023 la Timișoara. Ambii teologi lutherani au vizitat și arhiva diecezană. În cadrul prezentării, ÎPS Ioan Selejan, împreună cu profesorii prezenți, și-au reiterat interesul pentru scrierile E.S. Martin Roos, episcop emerit de Timișoara, opere de natură istorică și spirituală, ce conțin informații atât cu privire la Istoria Diecezei de Cenad/ Timișoara, cât și la celelalte confesiuni și la naționalitățile ce au trăit mereu în Banat.
Manifestarea s-a înceiat în aceiași atmosferă de dialog intelectual și spiritual, cu cânt și rugăciune.

Institutul „Ex Fide Lux” prezintă volumul astfel:
Volumul bilingv de 360 de pagini a apărut în colecția „Deutsch-Rumänische Theologische Bibliothek” (Biblioteca Teologică Româno-Germană) și oferă informații de bază despre Banat și viața religioasă din Banat, cuprinse în prima parte: „Studii regionale, istorie și prezent”. Wilfried Heller de la Universitatea din Potsdam face o introducere regională. În două eseuri, expertul în Banat, Anton Sterbling, tratează regiunea ca „spațiu social și cultural istoric” și descrie „lumi ale vieții și rezistența religioasă sub comunism”. Cercetătoarea de romanistică Ksenija Knežević de la Universitatea din Belgrad se ocupă de „Multinaționalitatea în Banat”, iar co-editorul Jürgen Henkel de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este responsabil pentru o contribuție pe tema „Șvabii din Banat – istorie, educație, cultură”.
În partea a doua a volumului, mult mai amplă, teologi și clerici din Banat prezintă istoria și prezentul Bisericilor lor. Astfel, sunt prezentate în detaliu Biserica Ortodoxă Română (Alin Scridon), Biserica Romano-Catolică (Claudiu Călin, Zsolt Szilvágyi), Biserica Greco-Catolică (Episcopul Alexandru Mesian), Biserica Evanghelică A.B. (Pastorul Walther Sinn), precum și Biserica Luterană Slovacă (Decanul Dušan Vanko).

Citiți mai multe despre aceasta la:

http://exfidelux.de/dokumente/Vom_Glauben_und_religioesem_Leben_im_Banat.pdf

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara