În dimineața zilei de luni, 5 septembrie a.c. clase întregi de elevi, mici și mari, însoțiți de cadre didactice și părinți s-au deplasat de la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic Gerhardinum către biserica din Timișoara-Elisabetin, ca să participe la Sf. Liturghie și deschiderea festivă a noului an școlar 2022-2023. Un nou an școlar cu noi provocări, sarcini, cunoștințe, experiențe, întrebări, reușite, joacă, credință, încredere și aventuri în lumea științei. Sfânta Liturghie a fost celebrată de Msgr. Johann Dirschl, vicar general, inspector școlar diecezan; a concelebrat Pr. Zoltán Kocsik, directorul Liceului Gerhardinum. Animator muzical a fost corul școlii sub conducerea d-lui Iustin Călin.
În salutul său Pr. Vicar General a transmis cuvintele de încurajare ale Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara, adresate cadrelor didactice și elevilor, și a invocat ajutorul Duhului Sfânt pentru ei.
Legat de pasajul Evangheliei citit în această Sf. Liturghie, în omilia rostită în limba română, Msgr. Johann Dirschl, vicar general, a spus: – „Cred că școala are un rol foarte important în a-i învăța pe toți cum pot construi casa pe stâncă. Pentru noi creștinii, stânca este Cristos. Sf. Părinte Papa Francisc, în urmă cu doi ani, la deschiderea anului școlar, la Roma, a citat un proverb african, care spune că pentru a educa un tânăr este nevoie de un sat întreg. Noi astăzi spunem, că pentru a educa tinerii noștri este nevoie de o școală bună și de mulți educatori și profesori. La începutul acestui nou an școlar să cerem ajutorul lui Dumnezeu, și în mod deosebit al Duhului Sfânt.
În limba maghiară, Pr. Zoltán Kocsik, directorul Liceului Gerhardinum i-a îndemnat pe elevi să rămână veșnic curioși, deschiși către lumea înconjurătoare, iar părinții și profesorii să găsească cât mai multe momente de bucurie în educația copiilor.
La sfârșitul Sf. Liturghii, li s-a adresat celor prezenți și dl Ferenc Kiss inspector școlar, care a prezentat pe scurt structura noului an școlar, totodată a menționat faptul că indiferent de noile metodologii și legi, cel mai important lucru este ca elevii să învețe bine, iar dascălii să-i educe cu multă răbdare și perseverență.
Înainte de binecuvântarea finală Pr. Zoltán Kocsik a prezentat educatoarele, învățătoarele și profesorii însărcinați cu dirigenția claselor gimnaziale și liceale, după cum urmează:
Grupa mică, secția română: Popescu Valentina Corina, Sămărghițan Paula
Grupa mică, secția maghiară: Tóth Hajnalka, László Karola
Grupa mijlocie-mare, secția română: Slovensky Darinka, Nicolescu Alexandra
Grupa mijlocie-mare, secția maghiară: Kovács Enikő, Farkas Elisabeta
Clasa pregătitoare A: prof. Dermeștiov Claudia
Clasa pregătitoare B: prof. Hevesi Anett
Clasa I A: prof. Dolga Carla
Clasa I B: prof. Gergely Krisztina
Clasa a II-a A: prof. Badea Andreea
Clasa a II-a B: prof. Lőrincz Gyöngyi
Clasa a III-a A: prof. Tănasă Fabiola
Clasa a III-a B: prof. Köntös Kinga
Clasa a IV-a A: prof. Bugari Diana
Clasa a IV-a B: prof. Farkas Júlia
Clasa a V-a A: prof. Manciu Marian Eduard
Clasa a V-a B: prof. Nüszl Erzsébet
Clasa a VI-a A: prof. Lovasz Karin
Clasa a VI-a B: prof. Babușcov Melinda
Clasa a VII-a A: prof. Sabău Delia
Clasa a VII-a B: prof. Floca Sarolta
Clasa a VIII-a A: prof. Jánosi Tímea
Clasa a IX-a A: prof. Negrea Lăcrămioara
Clasa a IX-a B: prof. Iakab Orsolya Erzsébet
Clasa a X-a A: prof. Bakos Veronika
Clasa a X-a B: prof. Kócsó Alexandra
Clasa a XI-a A: prof. Pașcalău Aranka
Clasa a XI-a B: prof. Iakab Ștefan
Clasa a XII-a A: prof. Iovanovici Cosmina
Clasa a XII-a B: prof. Luda Laura.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara