În dupăamiaza ultimei zile a anului civil, marți, 31 decembrie la ora 18.00 în biserica parohială Sf. Ecaterina din Timișoara I Cetate Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara a oficiat o Devoţiune de mulţumire, la final de an, în prezența episcopului emerit, E.S. dr. h. c. Martin Roos, a membrilor Capitulului Catedral și a unui grup de preoți diecezani. Omilia a fost rostită în limbile germană, română și maghiară de către Pr. Andreas Reinholz canonic, parohul comunității din Maria Radna. Celebrarea s-a încheiat cu Binecuvântarea Euharistică.