În zilele de 26, 27 și 28 aprilie a.c. au avut loc trei ședințe arhidecanale în Dieceza de Timișoara. Marți, 26 aprilie preoții din Arhidecanatul de Timiș s-au întâlnit la Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum din Timișoara, miercuri, 27 aprilie preoții din Arhidecanatul de Mureș au fost găzduiți de Parohia Romano-Catolică Chișineu-Criș, iar ședința preoților din Arhidecanatul Montan a avut loc joi, 28 aprilie la Parohia Lugoj. Toate cele trei întruniri au început cu Sf. Liturghie celebrată de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop dicezan. Tema ședințelor a fost etapa diecezană a parcursului sinodal și organizarea în data de 25 iunie a întâlnirii familiilor, la nivel diecezan, cu prilejul celei de-a X-a Întâlniri Mondiale a Familiilor, care va avea loc la Roma, între 22 şi 26 iunie 2022.
La începutul ședinței Episcopul Diecezan i-a salutat pe preoții prezenți și a subliniat: – Drumul sinodal este un început nou pentru noi toți. În continuare, episcopul a dat cuvântul Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar episcopal pentru pastorație și responsabil diecezan pentru parcursul sinodal în Dieceza de Timișoara, care a accentuat: – Cu drumul sinodal intenția Sf. Părinte Papa Francisc este să scoată și mai bine în evidență sensul cuvântului „împreună“. Să ne rugăm împreună, să avem discuții împreună, să luăm decizii împreună și să activăm împreună, noi, preoții cu episcopul, cu Sf. Părinte și cu credincioșii. În cadrul parcursului sinodal s-au organizat mai multe întâlniri în parohii, cu membrii comitetului bisericesc, cu tinerii, cu familiile, cu membrii grupelor de rugăciune, și în unele locuri aceste grupuri sinodale s-au transformat în cercuri biblice, sau în grupe de lucru, de activitate comună. Erau frumoase și întâlnirile între preoți la diversele ședințe decanale. Întâlniri sinodale s-au organizat și pentru persoanele consacrate, pentru colaboratorii Ordinariatului Episcopal și ai Federației Caritas a Diecezei de Timișoara. Țelul drumului sinodal este cum am putea să-l urmăm mai mult pe Isus și cum să îndeplinim mai mult misiunea nostră de creștin. Și această întrebare CUM trebuie să rămână în continuare întrebarea noastră.
Legat de temă, Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar episcopal a punctat și câteva date concrete, și anume: încheierea oficială a etapei diecezane a parcursului sinodal va avea loc în data de 22 mai în biserica romano-catolică în biserica Timișoara III Elisabetin, începând cu ora 17.00, iar Sf. Liturghie de încheiere va fi celebrată începând cu ora 18.30 de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan.
În continuare, la fiecare ședință Sr. Tari M. Böbe, soră mariană de Schönstatt, referent al Biroului pentru pastorația familiilor, d-na Helena Costescu, secretară a comisiei naționale pentru pastorația familiilor, din cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România și dna Melinda Baum referent pentru Arhidiaconatul de Mureș au prezentat informații utile legate de cea de-a X-a Întâlnire Mondială a Familiilor, care va avea loc la Roma, între 22 şi 26 iunie 2022. Totodată cei prezenți au discutat și despre modul de organizare a întâlnirii familiilor din 25 iunie a.c., care va avea loc la Maria Radna.

Biroul de presă al Episcopiei Romano-Catolice