În fața clădirii parohiei din Breștea, sâmbătă, 9 iulie a.c. 35 de tineri, mulți dintre ei îmbrăcați în costume populare bulgare și maghiare, s-au încolonat ca să pornească în procesiune spre biserică însoțind crucea purtată de ministranți, ca să participe la Sf. Liturghie celebrată la ora 11.30 în cadrul căreia urmau să primească Sf. Sacrament al Mirului. Celebrantul principal al Sf. Liturghii a fost Msgr. Johann Dirschl, vicar general, delegat de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan să administreze acest sacrament. Au concelebrat Pr. Novița Drăghia, parohul comunității din Breștea, Pr. Attila Lokodi, paroh de Deta, Pr. Lóránd Máthé, paroh de Gătaia și Pr. Matei Kalapis, paroh emerit.
În cadrul Sf. Liturghii, Pr. Novița Drăghia i-a prezentat pe candidații sosiți din Breștea, Rovinița Mare, Denta și Stamora Germană și a confirmat că tinerii s-au pregătit pentru primirea Sf. Mir. La întrebarea adresată tinerilor referitor la ce săvârşeşte Duhul Sfânt în cadrul mirurii aceștia au răspuns: – „Duhul Sfânt vrea să ne sfinţească şi să ne întărească, ca să ne mărturisim credinţa cu statornicie şi ca să putem trăi aşa cum ne învaţă această credinţă.”
În omilia sa, Msgr. Johann Dirschl, vicar general, a vorbit candidaților la mirungere despre importanța păstrării și mărturisirii credinței. – „Și această zi deosebită, zi de sărbătoare pentru comunitatea Dumneavoastră, administrarea Sf. Sacrament al Mirului, sărbătorirea Duhului Sfânt nu este altceva, decât manifestarea credinței. Pe Duhul Sfânt îl invocăm de fiecare dată, când facem semnul crucii, dar îl găsim și în Sf. Scriptură, când citim că la început Pământul era neorânduit şi pustiu, şi Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor, sau în Noul Testament, când Duhul Sfânt a coborât asupra apostolilor sub forma unor limbi ca de foc” – a spus Pr. Vicar General.
După reînnoirea făgăduințelor de la Botez, tinerii însoțiți de nașii lor s-au prezentat în fața Vicarului General pentru momentul esențial al ungerii pe frunte cu Sfânta Crismă, însoţită de cuvintele: „Primeşte pecetea darului Duhului Sfânt.“
Atât la începutul, cât și la sfârșitul Sf. Liturghii tinerii i-au adresat Msgr. Johann Dirschl cuvinte de mulțumire pentru conferirea Sf. Mir. La încheiere Pr. Novița Drăghia a adresat câteva cuvinte atât tinerilor miruiți, cât și părinților, bunicilor și nașilor acestora, îndemnându-i să-și încurajeze copii în păstrarea și practicarea credinței, în a rămâne fideli Bisericii și Cuvântului lui Dumnezeu.
La rândul său Vicarul General i-a mulțumit parohului acestei comunități care i-a pregătit pe tineri, dar și comunității care îi însoțește și pe mai departe pe acești tineri.
Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara