Hosanna filio David: benedictus qui venit in nomine Domini – Acest cânt gregorian s-a intonat
în Duminica Floriilor, 14 aprilie a.c. și în biserica romano-catolică Sf. Rochus din Timișoara
VII Freidorf, unde celebrarea binecuvântării ramurilor și Sf. Liturghie solemnă au fost celebrate
de către Excelența Sa Iosif-Csaba Pál, episcop diecezan. Au concelebrat Msgr. László Wonerth
canonic, parohul acestei comunități, Msgr. Péter Pál Tamáskó canonic, paroh emerit împreună
cu trei călugări vietnamezi din Budapesta. Pr. Nguyen Hai Ly Jakab, preot misionar salezian,
Phamdinh Ngoc József și Tran Van Ngu József, studenți-teologi aparținând Congregației lui
Isus (iezuiți), au sosit la Timișoara la invitația Pr. László Wonerth, deoarece la Sf. Liturghii
celebrate în biserica din cartierul Freidorf, participă regulat și tineri creștini-catolici vietnamezi,
care și-au găsit loc de muncă în orașul de pe Bega. Astfel, prin grija părintelui-paroh și membrii
acestei mici comunități au avut posibilitatea să participe la exerciții spirituale și să se
spovedească în limba lor maternă, înainte de Solemnitatea Sf. Paști.
După binecuvântarea ramurilor câțiva membri ai consiliului bisericesc au evocat "Patimile
Domnului nostru Isus Cristos" după Evanghelistul Luca. În omilia rostită, Excelența Sa Iosif
Csaba Pál a surprins principalele aspecte ale ultimelor zile ale Mântuitorului, respectiv iubirea
plină de sacrificiu a lui Isus, subliniind faptul că omul cu suflet adevărat liber este acela care se
lasă călăuzit de iubire și dispoziţia de a ierta, și nu acela care este condus de ură, mânie sau
dorința de răzbunare.
La sfârșitul Sf. Liturghii episcopul diecezan a binecuvântat pământul adus din filialele
aparţinătoare acestei parohii, strâns în 12 săculețe și așezat în fața altarului, care va înconjura
rădăcina pomului Euharistiei, ce urmează să fie plantat în Joia Mare în curtea casei parohiale
din Timișoara-Freidorf și care va simboliza prezența eternă a Mântuitorului în mijlocul acestei
comunități. Inițiativa sădirii acestui pom stă în legătură cu cel de-al 52-lea Congres Euharistic
Internațional, care va avea loc la Budapesta anul viitor.
Text&Foto: Sipos Enikő