Sf. Părinte Papa Francisc prin scrisoarea apostolică în forma unui motu proprio „Aperuit illis” a instituit Duminica Bibliei. „De aceea, stabilesc ca Duminica a III-a din timpul de peste an să fie dedicată celebrării, reflecției și divulgării Cuvântului lui Dumnezeu. Astfel, această Duminică a Bibliei se va situa într-un moment oportun din acea perioadă a anului, când suntem invitați să întărim legăturile cu evreii și să ne rugăm pentru unitatea creștinilor. Nu este vorba de o simplă coincidență temporală: a celebra Duminica Bibliei exprimă o valență ecumenică, pentru că Sfânta Scriptură arată celor care se pun în ascultare drumul care trebuie urmat pentru a ajunge la o unitate autentică și solidă.” – se poate citi în scrisoarea apostolică.
În data de 26 ianuarie în sala mare a Centrului Diecezan de Tineret din Timișoara (Str. Augustin Pacha nr. 2) între orele 16.00-18.00 a avut loc un program spiritual intitulat „Dupăamiază biblică“, coordonat de doamna Dr. Imogen Tietze, referent, cu participarea Excelenței Sale Iosif Csaba Pál episcop diecezan. Pentru început cei prezenți, 38 de persoane sosite din diferitele parohii ale orașului, au abordat câteva gânduri din „Aperuit illis”, după care, împărțiți în grupuri mici, au discutat despre semnificația textelor Sf. Scripturi pentru credincioși. În cadrul programului spiritual, Dr. Imogen Tietze a subliniat: – „Important este ca să înțelegem bine Biblia, și citind Sf. Scriptură să-l înțelegem mai bine pe Isus Cristos. Iar dacă vrem să ne apropiem de persoana lui Isus Cristos, o putem face citind Biblia, care este Cuvântul lui Dumnezeu.“