Episcopia Romano-Catolică de Timișoara prin Biroul pentru Pastorația Adulților a organizat sâmbătă, 24 februarie a.c. o zi de reculegere spirituală pentru absolvenții cursului pentru adulți (acolit, lector, preorator, animator de grup, alte slujiri) și alți colaboratori din parohii. Programul spiritual a avut loc în Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum și a fost condus de P. Marius Taloș SJ din Cluj-Napoca. Tema întâlnirii a fost legată de Misiune, meditația având ca titlu: „Prietenia în Domnul, fierul care ascute fierul“.
La începutul programului invitatul acestei zile precum și cei prezenți au fost salutați de Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar pastoral. „Suntem cu toții colaboratori activi în parohii, fiecare dintre noi slujește undeva și nu reușim mereu să dăruim fără să și primim“, a spus Pr. Zsolt. Programul a cuprins pe lângă meditații și o Sf. Liturghie celebrată de Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, discuții în grupuri mici, Adorație Euharistică și devoțiunea Calea Sf. Cruci.
În prima parte a meditației P. Taloș a împărtășit „câteva dintre tainele acestei rugăciuni care a fost făcută cunoscută de Sf. Ignațiu de Loyola la începutul exercițiilor sale spirituale“, după cum a formulat părintele despre una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite rugăciuni: Sufletul lui Cristos, sfinţeşte-mă, / Trupul lui Cristos, mântuieşte-mă, / Sângele lui Cristos, aprinde-mă de dragoste, / Apa coastei lui Cristos, spală-mă, / Patima lui Cristos, întăreşte-mă, / O, bune, Isuse, ascultă-mă, / În rănile Tale ascunde-mă. / Nu lăsa să mă despart de Tine, / De vrăjmaşul cel rău mă apără, / În ceasul morţii mele cheamă-mă / Şi porunceşte-mi ca să vin la Tine, / Ca să Te laud cu sfinţii Tăi, / În vecii vecilor. Amin. „Prima taină a acestei rugăciuni constă în centralitatea numelui lui Cristos. Avem douăsprezece versuri… sunt, ca apostolii: doisprezece. Și în mijloc se află Preasfântul Nume a lui Cristos. Aici întâlnim gramatica iubirii, gramatica prieteniei, care folosește persoana a doua singular: tu.“
După pauză Pr. Taloș a vorbit despre prietenie: prietenia în Domnul, prietenia cu Dumnezeu și prietenia între oameni. „Prietenul este cel care te acceptă așa cum ești“, a subliniat vorbitorul, adăugând: „Dumnezeu te acceptă așa cum ești, dar nu te lasă așa, cum ești. Te acceptă în condiția ta actuală, dar te ajută să devii cum ar trebui să fii. Papa Francisc la o întâlnire cu logodnicii a menționat: «În rugăciunea Tatăl Nostru noi spunem: Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Soții pot învăța să se roage și astfel: Iubirea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, pentru că iubirea zilnică este pâinea, adevărata pâine a sufletului, aceea care-i susține pentru a merge înainte.» Să observăm, cum se manifestă iubirea lui Cristos între noi.“ Totodată Pr. Taloș a prezentat și câteva concluzii: «prietenii sunt asemenea zidurilor, uneori te sprijini pe ei; prietenia nu e mare lucru, ci o mulțime de lucruri mici; prietenii nu spun niciodată „adio“.»
Acest ultim gând a fost repetat și de Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan la sfârșitul Sf. Liturghii celebrate în biserica Ordinului Piarist din Timișoara, când s-a adresat Pr. Taloș: „Prietenii nu spun «adio». Nici noi nu vă spunem «adio», vă mai așteptăm la noi!“
Cadrul muzical al Sf. Liturghii a fost asigurat de dl. Cristian Roșoagă, organistul bisericii parohiale din Timișoara IV. Iosefin.
În după-amiaza zilei cei prezenți au participat la discuții în grupuri mici, Adorație Euharistică și devoțiunea Calea Sf. Cruci. Pentru discuțiile în grupuri, Părintele Taloș a propus trei întrebări: Unde l-am experimentat la Dumnezeu ca fiind prietenul meu?; Când am fost ajutat de prieteni la greu?; Când am fost eu prieten pentru cineva?
După terminarea programului spiritual, seara la ora 18.30, un grup numeros de participanți au fost prezenți în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala Romano-Catolică la vespera solemnă oficiată în 24 februarie, sărbătoarea Ridicării la Cinstea Altarelor a Sf. Gerhard, primul episcop și martir al Diecezei noastre, în cadrul căreia Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan a instalat noi canonici, noi membri ai Capitlului Catedral.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara