CARANSEBEŞ  Str. Zlagnei, Nr. 4
Tel. 0255-515601
e-mail: gradinitasf.ursula@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/sfanta.ursula.9
Site: https://sites.google.com/site/gradinitasfursula/

Proiectul grădiniței Sf. Ursula este unul gratuit pentru copii și familiile lor, fiind susţinut în totalitate de Fundaţia „Congregaţia Surorilor Franciscane” din Caransebeş, cu ajutorul şi altor binefăcători, tocmai pentru a le oferi preșcolarilor o şansă la educaţie.

În urma constatării situaţiei economico-sociale dificile a multor familii din periferia municipiului Caransebeş, Fundaţia „Congregaţia Surorilor Franciscane” din localitate a fondat „Grădiniţa Sfânta Ursula” pentru copiii care nu beneficiază de educaţie din cauza condiţiilor materiale precare. Menirea fundaţiei noastre este de a selecta resursa umană preşcolară din segmentul familiilor foarte sărace, de a le oferi un spaţiu necesar desfăşurării procesului de predare-învăţare-evaluare, în conformitate cu reglementările Ministerului Educaţiei, Cercetării și Tineretului, contribuind financiar la toate cheltuielile instituţiei de învăţământ preşcolar. Gândul, că beneficiarii direcţi ai acestui proiect pornesc cu şanse egale cu toţi copiii de aceeaşi vârstă, ne bucură foarte mult.

Din 2012 Grădiniţa Sfânta Ursula a funcționat în baza autorizației de funcționare provizorie. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu multă muncă, în 2017 am obținut Ordinul de Acreditare, astfel că din anul școlar 2017-2018 funcționăm ca instituție de învățământ acreditată.

VIZIUNEA GRĂDINIȚEI
„O grădiniţă deschisă celor nevoiaşi şi marginalizaţi; oferirea unei educaţii la standarde europene, menită să trezească dorinţa unui alt mediu de viaţă decât cel al copilăriei; o grădiniţă, care să-i ghideze în construirea unei personalităţi echilibrate, găsindu-şi locul între semeni şi în societate.“

MISIUNEA GRĂDINIȚEI
Copiii sunt ca florile. Trebuie să te apleci, dacă vrei să-i cunoşti. (Friedrich Fröbel)
Grădiniţa Sfânta Ursula este un proiect social destinat copiilor, care provin din familii cu situaţie materială precară, unde găsesc acel „acasă” prin afecţiunea şi dragostea ce le este arătată. Încercăm să trezim în ei sentimentul, că dincolo de mediul social din care provin, sunt egali cu ceilalţi copii, au dreptul la o educaţie la standarde europene în corelaţie cu legislaţia în vigoare. Scopul nostru este acela de a fi o punte de legătură între familie şi societate, o luminiţă aprinsă care să le ghideze paşii vieţii.

La Grădiniţa Sfânta Ursula se înscriu copii cu vârsta între 3-7 ani.
Sunt două grupe şi fiecare grupă cuprinde un număr maxim de 15 copii.