300180, TIMIŞOARA,
B-DUL REGELE CAROL I, NR. 13
TEL: 0728273389
e-mail: gradinitanotredame@gmail.com

Grădiniţa cu Program Prelungit „Notre Dame” funcţionează în cadrul Asociaţiei de Pregătire pentru Copii Preşcolari „Notre Dame” şi a fost înfiinţată ca o instituţie de învăţământ catolică.
Activitatea grădiniței a fost și este susținută și îndrumată de Surorile de „Notre Dame”, comunitate călugărească cu vechi tradiții educative în Banat, una din membrele congregației fiind cadru didactic, director al grădiniței. Surorile, în colaborare cu celelalte cadrele didactice și întreg personalul, urmează misiunea formulată în constituția congregației: „Pentru noi, educația înseamnă sprijinirea oamenilor în recunoașterea și dezvoltarea propriilor capacități, aptitudini, pentru a fi capabili cu ajutorul acestora să construiască o lume demnă de om.” (Const. 22.)

Grădinița funcționează în prezent cu patru grupe de copii, dintre care trei grupe cu predare în limba română și o grupă cu predare în limba maghiară, având un total de 78 de copii înscriși.
Scopul grădiniței este acela de a asigura participarea tuturor copiilor, indiferent de condiția socială a familiei din care provin, la procesul educativ oferit. Instituția are un caracter interconfesional și școlarizează copii de etnie română, maghiară, germană și bulgară.

De-a lungul anilor sistemul de valori al societății s-a schimbat. Constatăm din păcate, că familia este tot mai încercată, iar mulți copii cresc adesea în familii monoparentale. Datorită eforturilor de a-și susține familia, părinții petrec tot mai mult timp la serviciu, astfel că grădinița noastră își propune să ofere copiilor, dar și părinților un mediu familial, în care educatoarele împreună cu familiile copiilor fac echipă în vederea asigurării unei dezvoltări complete a preșcolarului.

Educația completă constă în echilibrul dintre dezvoltarea trupului, a sufletului și a minții.
Atât familiile, cât și societatea au nevoie de o reașezare a valorilor după care se conduc, motiv pentru care considerăm importantă colaborarea grădiniță-familie-Biserică. În viziunea noastră, fiecare copil, are dreptul de a fi ajutat în mod natural, într-un cadru instituționalizat dar cald, familial, printr-o îndrumare corespunzătoare, să își descopere și să-și dezvolte propriile aptitudini, într-un ritm propriu, într-un climat în care toată atenția este îndreptată spre dezvoltarea sa.

Colaborarea cu Biserica este concretizată prin participarea activă a copiilor și a cadrelor didactice la Liturghiile celebrate cu ocazia sărbătorilor religioase importante, rugăciunile zilnice, transmiterea învățăturilor creștine prin lecturi biblice, implicarea preotului-paroh în organizarea și desfășurarea activităților grădiniței, serbări cu tematică creștină.

Deși doar în mică măsură familiile din care provin copiii școlarizați în grădinița noastră sunt familii creștine practicante, totuși opțiunea a tot mai mulți părinți este aceea de a-și înscrie copilul într-o instituție de învățământ, care promovează valori creștine. Considerăm că acest lucru este dovada faptului că, părinții copiilor sunt conștienți de faptul că o educație fără Dumnezeu, este ca o viață trăită fără speranță.