Maszol.ro

Maszol.ro

În seara de dinaintea încheierii celui de-al 52-lea Congres Euharistic Internațional mai multe zeci de mii de credincioși, pelerini sosiți atât din interiorul cât și din afara granițelor Ungariei, care au participat la Sf. Liturghie celebrată în Piața Kossuth din Budapesta au însoțit în procesiune monstranța cu sf. Euharistie până în Piața Eroilor. Tot aici, a doua zi, duminică, 12 septembrie în cadrul Sf. Liturghii celebrate de Sf. Părinte Papa Francisc, s-a încheiat acest eveniment spiritual de talie mondială.
Cu trei ani în urmă, în luna februarie 2019, Pr. Dr. Kornél Fábry, secretar general al CEI, invitat la Timișoara pentru a prezenta programele congresului programat atunci pentru anul 2020, a afirmat, că personal, și-ar dori o „agitație“ catolică la Budapesta. Privind înapoi la săptămâna cuprinsă între 5-12 septembrie 2021, dar privind mai ales la ultimele trei zile ale acestei săptămâni, participanții pot afirma: secretariatul CEI a reușit în totalitate să-și îndeplinească acest vis.
Întro multitudine de locuri s-au desfășurat programe variate pentru credincioși, pentru cei interesați, pentru familii, copii și tineri. Membrii ordinelor călugărești și ai mișcărilor eccleziale, ONG-uri și asociații caritative, fundații bisericești, edituri creștine din Ungaria, invitați din țară și din străinătate, episcopi, preoți, artiști și-au asumat îndatoriri în cadrul acestor programe, iar spectatorii externi puteau trage câteva concluzii de bază doar după câteva minute de observație.
De exemplu: cei prezenți au găsit într-un timp foarte scurt limbajul comun, chiar dacă nu neapărat cunoșteau sau vorbeau limba celuilalt. Credința comună a constituit acea bază, o forță senină care i-a unit pe participanți.
Cea de-a doua concluzie putea fi bucuria izvorâtă din puterea comunității și atmosfera de festival. Aceasta din urmă s-a accentuat mai ales sâmbătă și în timpul petrecut împreună în așteptarea sosirii Sf. Părinte Papa Francisc.
O altă concluzie poate fi trăirea credinței și spiritul de fraternitate, atenția acordată celor din jur și disciplina.
Participanții la CEI din Budapesta au putut lua cu ei mesajul frumos al Sf. Părinte Papa Francisc; „Euharistia este în fața noastră pentru a ne aminti cine este Dumnezeu (…). Într-acolo ne împinge Euharistia: spre a ne simți un singur Trup, spre a ne frânge pentru alții. Dragi frați și surori, să facem astfel încât întâlnirea cu Isus, în Euharistie, să ne transforme, după cum i-a transformat pe marii și curajoșii sfinți pe care-i cinstiți – mă gândesc la sfântul Ștefan și la sfânta Elisabeta. Asemenea lor, să nu ne mulțumim cu puțin; să nu ne resemnăm cu o credință care trăiește din rituri și repetări, să ne deschidem spre noutatea scandaloasă a lui Dumnezeu răstignit și înviat, Pâine frântă pentru a da viață lumii. Vom fi în bucurie și vom fi purtători de bucurie.“ (Traducere https://www.vaticannews.va/ro/)
Am putut să trăim momente mărețe în Piața Kossuth, pe strada Andrássy și în Piața Eroilor din Budapesta. Prezența Sf. Părinte Papa, dar mai ales a sf. Euharistii printre noi este o binecuvântare și o onoare atât pentru comunitatea catolică maghiară, cât și pentru noi toți.