07.12.2019
16:00 - 17:30


Sâmbătă, 7 decembrie 2019 la ora 16.00 în organizarea Centrului Diecezan de Tineret din Cadrul Episcopiei Romano-Catolice din Timişoara şi a Parohiei Romano-Catolice din Arad-Șega, în biserica locală va avea loc aprinderea celei de-a doua lumânări de advent cu participarea tinerilor catolici din Arhidiaconatul de Mureș. La această celebrare din partea Centrului Diecezan de Tineret va fi prezent Pr. Daniel Dumitru paroh de Oravița, colaborator în pastorația tineretului și Sr. Erika-Mária Bukovics, referent diecezan pentru tineret. La acest program spiritual va participa Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop de Timișoara.