24.11.2019
11:00 - 13:00


Duminică, 24 noiembrie 2019 în cadrul Sf. Liturghii de la ora 11.00 în biserica „Millennium” din Timişoara-Fabric va avea loc binecuvântarea orgii Wegenstein supusă în ultimele luni unor lucrări de restaurare. La invitaţia Pr. János Kapor, paroh al acestei biserici, la această celebrare va participa Miklós Soltész, secretar de stat pentru culte și relații cu minorități. Liturghia de sfinţire va fi celebrată de către Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan.