27.11.2020
18:00 - 19:00


Cursurile de formare a laicilor, la care participă în general peste 100 de persoane din diferite parohii din Dieceză, continuă prin intermediul internetului. Scopul acestei instruiri este de a învăța cum să fim ucenici ai lui Isus. Acest curs este destinat creștinilor laici, adulți, care doresc să crească în credință și vor să slujească în secolul în care trăiesc. În data de 27 noiembrie a.c., începând cu ora 18.00 pe platforma ZOOM va avea loc o nouă întâlnire a participanților în cadrul căruia mai multe persoane vor da mărturie.