04.02.2022
18:00 - 19:00


Cursurile de formare a laicilor, la care participă aproximativ 100 de persoane din diferite parohii din Dieceză, continuă prin intermediul internetului. Scopul acestei instruiri este de a învăța cum să fim ucenici ai lui Isus. Acest curs este destinat creștinilor laici, adulți, care doresc să crească în credință și vor să slujească în secolul în care trăiesc. Următoarea prelegere al acestui modul va avea loc în data de 4 februarie a.c. începând cu ora 18.00, având ca temă: Slujiriea care vine din interior: a fi gata pentru convertire, referent fiind Pr. Veniamin Pălie paroh al comunității Maria Zăpezii din Reșița.