18.09.2020
18:00 - 19:00


Cursurile de formare a laicilor, începute între 21-22 februarie, continuă în cursul acestui an. La curs au participat peste 100 de persoane din diferite parohii din Dieceză. Scopul acestei instruiri este de a învăța cum să fim ucenici ai lui Isus. Acest curs este destinat creștinilor laici, adulți, care doresc să crească în credință și vor să slujească în secolul în care trăiesc. Următorul curs va avea loc în data de 18 septembrie a.c., începând cu ora 18.00 prin intermediul internetului. Prelegerea cu tema Interpretările Sf. Scripturi va fi condusă de Pr. Veniamin Pălie paroh de Reșița.