25.09.2020
18:00 - 19:00


Cursurile de formare a laicilor, începute între 21-22 februarie, continuă în cursul acestui an. La curs au participat peste 100 de persoane din diferite parohii din Dieceză. Scopul acestei instruiri este de a învăța cum să fim ucenici ai lui Isus. Acest curs este destinat creștinilor laici, adulți, care doresc să crească în credință și vor să slujească în secolul în care trăiesc. Următorul curs va avea loc în data de 25 septembrie a.c., începând cu ora 18.00 prin intermediul internetului. Prelegerea va fi ținută de Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara împreună cu familia Ciubotaru având ca temă trăirea Cuvântului.