22.03.2019 - 24.03.2019
Egész napos


În cadrul programului Centrului Diecezan de Tineret al Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara, în perioada 22-24 martie 2019, tinerii din Dieceză sunt invitaţi să participe la exerciţii spirituale în limba română organizate la Casa „Marienheim“ (str. Aurora nr. 8). Programul spiritual va fi coordonat de Sr. Mariana Muțiu, soră franciscană din Caransebeș.