05.04.2019
19:00


Centenarul re-creării sub formă nouă a Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană din România este marcat printrun proiect multianual (2018-2021) intitulat Chipuri – Frontiere – Frați care cuprinde o serie de evenimente. În cadrul acestor manifestări vineri 5 aprilie 2019 începând cu ora 19.00 la Casa Adam Müller-Guttenbrunn din Timișoara va avea loc vernisajul expoziției care are ca temă istoria bisericilor protestante din această regiune după Primul Război Mondial. La acest eveniment va participa Reinhart Guib, Episcop al Bisericii Evanghelice C.A. din România și E.S. Iosif-Csaba Pál, episcop diecezan.