22.08.2020
11:00 - 13:00


Sâmbătă 22 august 2020 pentru Episcopia Romano-Catolică de Timişoara se va derula un moment deosebit, fiind hirotoniţi întru preot doi tineri absolvenţi ai Facultăţii de Teologie: Ionuc-Vasile Hojda din Sânmartinu Maghiar, filială a Parohiei Romano-Catolice din Otelec și Piry Radulov din Parohia Romano-Catolică din Breștea, prin aceasta ei intrând deja în slujirea pastorală a credincioşilor din această Dieceză. Celebrarea hirotonirii va fi oficiată de Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan de Timișoara. Sf. Liturghie pontificală de hirotonire va avea loc la ora 11.00 în bazilica Maica Harurilor din Maria Radna. Primiția Pr. Ionuc-Vasile Hojda va avea loc a doua zi, duminică, 23 august a.c. la ora 17.00 în fața bisericii din Sânmartinu Maghiar, iar cea a Pr. Piry Radulov va avea loc duminincă, 30 august, la Breștea.