07.03.2020
11:00 - 12:00


Conciliul Vatican II a restabilit diaconatul permanent, care este accesibil și bărbaților căsătoriți. Candidații trebuie să aibă minim 25 de ani împliniți pentru cei celibi și 35 de ani împliniți pentru cei căsătoriți, un bun comportament creștin și dornici să activeze în slujirea Bisericii și a aproapelui. Înainte să primească sacramentul diaconatului, candidații au parte de o amplă pregătire spirituală și pastorală. În data de 7 martie 2020 la ora 11.00 Parohia Romano-Catolică din Arad-Șega va găzdui prima întâlnire a candidaților la diaconatul permanent de etnie maghiară din Dieceza de Timișoara, la care va participa Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan și reprezentanții Centrului de Formare din Máriabesnyő (Ungaria).