03.05.2022
10:00 - 12:00


 

În data de 3 mai 2022 Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara se va întâlni la Ordinariatul Episcopal la ora 10.00 cu părinții parohi ai acelor parohii, unde pentru acest an s-au planificat vizite canonice. La întâlnire vor participa decanii și colaboratorii Biroului pentru Pastorația Familiilor și ai Centrului Diecezan de Tineret.