20.01.2024
10:00 - 11:00


În data de 20 ianuarie a.c. începând co ora 10:00 în Centrul Diecezan de Tineret din Timișoara va avea loc întâlnirea diecezană a profesorilor de religie.