26.01.2024 - 28.01.2024
Egész napos


În perioada 26-28 ianuarie 2024 Oficiul Diecezan pentru Pastorația Familiilor din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara va organiza o întâlnire pentru colaboratorii acestui birou în Casa Kolping din Rusca Montană.