20.01.2024
17:00 - 18:00


În perioada 18-25 ianuarie 2024 se va desfășura Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor având ca temă călăuzitoare: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău…, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi!”.“ (Lc 10, 27).

Materialul octavei ecumenice de rugăciune din acest an a fost redactat de către o echipă ecumenică din Burkina Faso, o ţară situată în Africa de Vest. „Condițiile de viață și oportunitățile de slujire ale creștinilor catolici și protestanți din această țară îndepărtată sunt descrise în detaliu în introducerea acestei broșuri. Ea ne arată o Biserică care trăiește în condiții economice, sociale și politice fundamental diferite, proclamând Evanghelia lui Cristos aflându-se în minoritate. În condiții economice și politice foarte dificile, frații și surorile noastre de acolo trebuie să dea mărturie despre Cristos și să-și ajute compatrioții. Majoritatea refugiaților care se îndreaptă spre Europa și America de Nord provin din această țară. În această săptămână să ne gândim în rugăciune de poporul acestei țări africane, care a trecut prin multe încercări, și de viața de zi cu zi a fraților și surorilor noastre creștine.“ – poate fi citită în broșura de rugăciune editată de Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Ungaria (https://www.meot.hu/dokumentumok/2023keresztyen/ImahetiFuzet2024.pdf).

Cu acest prilej Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan va participa la următoarele celebrări ecumenice din Dieceza de Timișoara:

– Sâmbătă, 20 ianuarie 2024 începând cu ora 17.00 în biserica greco-catolică  din Oravița, predica fiind rostită de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan de Timișoara. La eveniment va participa PS Călin Ioan Bot, Episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj și PS Lucian Mic, episcop ortodox al Caransebeșului.

– Duminică, 21 ianuarie 2024 începând cu ora 17.00 în biserica evanghelică-lutherană din Timișoara va avea loc o celebrare ecumenică coordonată de conducătorii Bisericilor din Timișoara la care va participa Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan.

– Miercuri, 24 ianuarie a.c. la ora 18:00 va avea loc o rugăciune ecumenică a tinerilor în Biserica Reformată din Timișoara-Cetate, predica fiind rostită de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan de Timișoara.