06.09.2021
Egész napos


În data de 6 septembrie a.c. Centrul Diecezan de Tineret va organiza, la Pecica o tabără de o zi intitulată Concurs Olimpic pentru elevii claselor III-XII din parohiile Arhidecanatului de Mureș. Înscrierile se fac în birourile parohiale până în data de 3 septembrie.